oproep bloggers

Deel je quiltverhalen met ons

Inspirerende blogverhalen

Als bezoek(st)er van onze website kun je er niet omheen. Met regelmaat laten we bloggers hier aan het woord met mooie, leerzame en zeer uiteenlopende verhalen. We willen dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om ons team van vaste bloggers en onze gastbloggers hartelijk te bedanken voor de mooie verhalen waarmee ze ons inspireren, ontroeren, vrolijk maken en waarvan we vaak iets opsteken. We kijken reikhalzend uit naar jullie nieuwe verhalen.

Gevarieerd aanbod

Onlangs hebben we aan onze leden en niet-leden gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Dit om er achter te komen hoe we  onze vereniging zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken voor verschillende quilt(st)ers…..moderne, traditionele, artquilt(st)ers en natuurlijk ook de quilt(st)ers die niet in zo’n vakje passen. Daarnaast verwachten we dat, zeker in deze tijd van Corona maar ook daarna, onze website en andere digitale activiteiten steeds belangrijker zullen worden.

Daarom willen we ons aanbod op de website graag zo gevarieerd en inspirerend mogelijk maken en houden. We zijn we op zoek naar quilt(st)ers die (eenmalig) hun verhaal op onze website met onze leden en niet-leden zouden willen delen.

oproep bloggers

Oproep

Vandaar onze oproep: Heb je een mooi verhaal en denk je leuke, mooie, inspirerende onderwerpen te kunnen delen met onze leden? Laat het ons weten via webmaster@quiltersgilde.nl

En denk je nu: ‘maar wat dan?’

Dat kan een praktische toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan het blogverhaal over het maken van mondkapjes dat in deze Corona tijden nog steeds zeer actueel is.

Ook kan een techniek besproken worden, zoals bijvoorbeeld ‘crumb piecing’ of het maken van een art quilt(tje) op basis van foto’s.

Misschien doe je mee aan een leuke uitdaging, zoals de Murder Mystery quilt?

Een blogverhaal kan ook heel persoonlijk van aard zijn. Het quilten verbindt en geeft steun zowel door de afleiding die het biedt als door de contacten die je met elkaar hebt.

Of denk aan persoonlijke omstandigheden die een inspiratie kunnen vormen voor een quilt, zoals een levensloop quilt.

Laat het ons weten

Dus, zie je het zitten om zelf eens een blogverhaal te schrijven?

Neem voor meer informatie contact met ons op via webmaster@quiltersgilde.nl

Vragenlijst succesvol gesloten

Dank jullie wel!

Vanaf 26 februari tot 22 maart was er gelegenheid om onze enquête/vragenlijst in te vullen. Via verschillende kanalen hebben we een oproep gedaan om dat te doen. Een blogbericht, een mail via onze ledenadministratie, een nieuwsbrief en via onze website. Er is enthousiast op onze oproepen gereageerd en veel quilters hebben de vragenlijst ingevuld. Ruim 3200 keer!! Dit overtrof al onze verwachtingen! We willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar moeite en tijd.

Felicitaties

We hebben 5 prijswinnaars uit alle respondenten getrokken. Zij hebben inmiddels hun prijs ontvangen. We willen ze hier graag nogmaals feliciteren:

Mevr. J Steensma-Wieling, Baukje de Beer-de Vries , Marion Wouda, Josje Jansen  en Annet van Loosbroek

 

Resultaten evalueren

Natuurlijk kost het nog wat tijd, voordat we alles op een rijtje gezet hebben. Maar een aantal zaken springen er wel uit.

De respondenten

De enquête is ingevuld door 3267 respondenten in de periode tussen 26 februari en 22 maart 2021. Meer dan de helft van de respondenten (55%) heeft de vragenlijst ingevuld naar aanleiding van de verstuurde e-mail en iets meer dan een derde (34%) op basis van de nieuwsbrief. De reacties die direct via de website zijn verlopen, zijn ver in de minderheid (1%). Verreweg de meeste respondenten (95%) geven aan lid te zijn van het Quiltersgilde; slechts 176 respondenten (5%) zijn geen lid.

Wat voor quilter ben jij?

Allereerst werd gevraagd als welk type quilter men zich beschouwde. Hierbij kon gekozen worden uit de mogelijkheden Modern, Art en Traditioneel. Ook was er de mogelijkheid om aan te geven dat men niet in één van de genoemde hokjes paste. Zevendertig procent van de respondenten gaf dat laatste antwoord. Bijna de helft van de respondenten (46%) noemt zich een traditioneel quilter; Modern en Art zijn beiden goed voor ongeveer 8%.

Welke activiteiten bezoekt u?

Ongeveer twee derde van de respondenten (68%) bezoekt met enige regelmaat Quilt- en textieltentoonstellingen en/of textiel- en quiltbeurzen (65%). Bijna de helft (46%) bezoekt een quiltclub of een quiltbee. Met enige regelmaat worden ook textiel- en quiltmusea (39%) en textiel- en quiltworkshops bezocht (37%). De regionale ledendagen scoren ook relatief hoog met 36% van de respondenten die aangeeft hieraan deel te nemen. Wat minder vaak bezocht worden de Meet & Greet dagen en de quiltweekends (beiden 7%). Slechts vier procent van de respondenten bezoekt geen enkele van de genoemde activiteiten.

Waarvoor gebruikt u het internet?

Vervolgens is gevraagd voor welke doeleinden men het internet gebruikt bij de quiltactiviteiten. Tachtig procent van de respondenten gebruikt het internet om inspiratie op te doen (bv via YouTube of Pinterest). Daarnaast gebruikt iets meer dan de helft van de respondenten (54%) het internet om informatie op te zoeken over quilt evenementen. Contact met andere quilters komt op de derde plaats; iets meer dan een derde van de respondenten (36%) geeft aan dat dit voor hen een reden is voor het gebruik van internet bij hun quiltactiviteiten. Zestien procent van de respondenten gebruikt het internet om feedback te krijgen op hun werk. Tot slot geeft zes procent van de respondenten aan dat zij het internet gebruiken voor digitale Quiltbee’s. Acht procent van de respondenten maakt geen gebruik van het internet voor hun quiltactiviteiten.

Aansluiting activiteiten

De Algemene Tentoonstelling wordt het meest interessant gevonden; meer dan 80% van de respondenten vindt deze activiteit (heel) interessant. Ook het Quiltnieuws (73%) en de Nieuwsbrief (70%) worden door de overgrote meerderheid van de respondenten interessant gevonden. De website (60%) en de tentoonstelling miniatuurquilts worden iets minder (heel) interessant gevonden, maar nog steeds door meer dan de helft van de respondenten. Voor de regionale ledendagen (40%), de bibliotheek (29%) en de Meet & Greet themadagen is de minste belangstelling (19%).

Een grote klus

De antwoorden en opmerkingen van de open vragen gaan we de komende tijd doornemen en categoriseren. Daarna gaat het bestuur de koppen bij elkaar steken om de resultaten te vertalen naar acties die we moeten gaan nemen. Via de gebruikelijke kanalen houden we iedereen op de hoogte van de stappen die we gaan zetten. Veranderen doe je niet zo maar, dat is een lang proces. En we nemen jullie allemaal mee op deze reis.

 

Algemene Ledenvergadering 2021

Op 22 april via Zoom

Het Quiltersgilde is een vereniging, zoals jullie allemaal weten, en een vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een vereniging is verplicht te handelen volgens statuten, die notarieel zijn vastgelegd.

Volgens deze statuten is het bestuur verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid. Dit doen wij tijdens onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze dient binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar plaats te vinden. Benoeming van bestuursleden gebeurt ook tijdens deze Algemene Ledenvergadering.

Het Quiltersgilde belegt deze vergadering traditiegetrouw in april. In 2020 kon dit niet vanwege Corona. We hebben toen in september de Algemene Ledenvergadering gehouden met een sterk versoberd programma, geen lunch en geen middagprogramma in de vorm van een lezing of trunk show.

Nu in 2021, hebben we besloten deze Algemene Ledenvergadering geheel digitaal te houden. Het is niet anders, vanwege Corona is elkaar fysiek ontmoeten nog steeds niet goed mogelijk. Dat is een geheel andere beleving en wat zullen we het missen dat we niet een gezellig praatje kunnen maken met elkaar onder het genot van een kop koffie en een lekker broodje. Ondanks het officiele karakter gaf deze dag altijd gelegenheid elkaar weer te zien en bij te praten.

Voordeel van de digitale vergadering is wel dat het heel makkelijk is je hierbij aan te sluiten. Wel dien je de software van ZOOM te downloaden, maar die is gratis. Alle jaarstukken en een handleiding over hoe ZOOM te gebruiken staan op het ledengedeelte van onze website.

Wellicht nu een goede gelegenheid om eens een kijkje in onze keuken te nemen? Geen reistijd, geen files maar gewoon vanuit je luie stoel.

Voel je welkom en meld je aan! We verwelkomen je graag op 22 april. Aanmelden kan  hier tot 15 april 2021.

 

 

Tentoonstelling van Miniatuur Quilts najaar 2021

In de Broodfabriek in Rijswijk

Het is alweer een hele tijd geleden dat we iets concreets konden plannen. Maar nu gaat het echt gebeuren. De organisatie van de Patchwork en Quiltdagen heeft besloten om op 15, 16 & 17 oktober 2021 weer een beurs te organiseren in de Broodfabriek in Rijswijk. En het Quiltersgilde gaat daar een tentoonstelling verzorgen. Voor ons een bekende plek. In 2019 waren wij daar al als gasttentoonstelling.

 

Met andere woorden: Er is werk aan de winkel dames en heren quilters. Haal de stoffen en naaibenodigdheden te voorschijn; bekijk alle projecten, die onderhanden zijn; maak nieuwe plannen! En aan de slag! Het thema van de tentoonstelling is:

 

Over de Top

 

Wat waren ook al weer de spelregels: Een miniatuurquilt heeft een maximale omtrek van 200 cm. Dat kan 40 x 60 cm, of 50 x 50, of een andere (kleinere) maat. De vorm is vrij, evenals de keuze voor een traditionele, moderne of art verwerking. Je mag maximaal 3 quilts in sturen. Een quilt insturen buiten het thema is ook toegestaan. Je kunt de quilts insturen tussen 15 en 30 september 2021.

 

Download hier het aanmeldingsformulier.

 

Mochten de Patchwork en Quiltdagen onverhoopt niet doorgaan, dan gaat onze tentoonstelling wel door. En wel online op onze website.

 

We zien uit naar jullie inzendingen.

 

Hartelijke groeten,

Carla Zijstra, Jannie de Breuk en

Marina Brito de Campos

 

 

 

 

Quiltnieuws 147

Ook zo nieuwsgierig naar Quiltnieuws?

Vanaf vandaag, vrijdag 26 februari, kan hij weer op de mat vallen. De nieuwe Quiltnieuws, nummer 147. Boordevol leuke artikelen, patronen en technieken en nieuws over de vereniging.

Normaliter zoeken we op de Algemene Tentoonstelling een aantal quilts uit die in aanmerking kunnen komen voor de cover van Quiltnieuws. Het moge duidelijk zijn dat we daar op enig moment wel doorheen waren. Gelukkig sturen leden regelmatig foto’s van hun werk naar redactie@quiltersgilde.nl.

Zo ook Jan van Roest die zijn quilt net af had toen het bericht doorkwam dat de tentoonstelling in Nijkerk afgelast werd vanwege corona.  Zijn quilt siert nu de cover van Quiltnieuws 147 met vrolijke vlinders.

 

 

Wat vind je in Quiltnieuws 147?

Het is de redactie weer gelukt een gevarieerd nummer samen te stellen. Bij de vaste rubrieken is Esther de Visser te gast voor Het portret. Geschreven door Gemma Versluys die ook aan de slag ging met Dresden Plate. Natuurlijk een patroon en uitleg van de werkwijze, maar ook een inkijkje in de hulpmiddelen. Er zijn vele verschillende linialen op de markt voor dit patroon.

Gerda de Jong had een vooruitziende blik door een quiltje te ontwerpen dat je mee kan nemen tijdens een fiets- of wandeltochtje. Maak ze en je kan overal zitten zonder er een natte of vieze broek aan over te houden. Paulien Slutter legt uit hoe je een confettiquiltje maakt en schreef deel 2 van glas in lood technieken. Marlies van Huijgevoort verdiepte zich in een schijnbaar ingewikkeld patroon van in elkaar grijpende sterren naar aanleiding van een quilt van Els Houweling en Johanna Scholte. Echt iets voor gevorderden!

Voor de nieuwe mysterie tekende Marjolein den Oudsten, die samen met haar quiltgroep een moderne mysterie ontwierp. Yvon Roelands deed de aftrap van een nieuwe rubriek: favoriet van de redactie en Harry Roelands voorzag Quiltnieuws weer van vele prachtige foto’s.

 

 

Nog veel meer leesplezier

Zoals onze leden van ons gewend zijn is er nog veel meer te lezen in ons verenigingsblad. De bibliotheek heeft weer een aantal nieuwe boeken aangeschaft die de moeite waard zijn.

Naar aanleiding van haar deelname aan de uitdaging van Wendy Voster laat Petra Brueren ons weten waarom zij het leuk vindt om mee te doen aan een uitdaging. Lia Meiborg neemt ons mee op haar verrassingstocht naar weer een nieuw werkstuk. Herma de Ruiter vertelt over het succes van haar Going round in circles.

Ook lezenswaardig is de informatie over het besloten deel van de website dat alleen toegankelijk is voor leden. Al met al komen we de komende weken wel weer door. Het Textielfestival in Leiden gaat helaas nog niet door, maar we kunnen wel weer naar de kapper en op afspraak naar onze favoriete quiltwinkels. Heerlijk weer zelf stoffen uitzoeken voor een volgend project.

Hopelijk vindt ieder weer het nodige van haar of zijn gading in Quiltnieuws 147 en onthoud, we moeten het doen met elkaar. Blijf dus vooral je ideeën, foto’s en verhalen mailen naar redactie@quiltersgilde.nl

Met creatieve groet namens de voltallige redactie.

Inge van Koningsveld

 

Studio Textielfestival 2021 dit najaar en alleen online

In November 2020 is besloten om het vijfjaarlijkse Textielfestival in Leiden een hybride opzet te geven: gedeeltelijk fysiek in Leiden en gedeeltelijk online. Het coronavirus blijft echter zodanig verrassen dat het niet verantwoord is om half mei in Leiden een Textielevenement te houden. Daarom wordt de opzet van het festival teruggebracht naar alleen online en de datum verschoven naar een nader te bepalen moment in het najaar. De 7 grote textielverenigingen en Museum de Kantfabriek (verenigd in STIDOC) willen hun leden, deelnemers en andere belangstellenden geen gezondheidsrisico laten lopen en hebben daarom dit besluit moeten nemen.

Films

Besloten is om alle films over de bouwstenen van het festival (wedstrijd, kunstwerken verenigingen, workshops, museum masterclasses e.d.) te gaan maken in de loop van dit jaar op een moment dat dit weer verantwoord mogelijk is. Deze films worden dan in het najaar op een nog nader te bepalen moment online uitgezonden. Vrij toegankelijk en nog steeds onder de naam Studio Textielfestival

Helaas annuleren…

De afspraken met alle samenwerkingspartijen moeten we helaas annuleren. De mensen die al een kaartje hebben gekocht, een workshop hebben betaald, of deelnemen aan de Textielroute krijgen hun geld terug. De procedure voor het terugbetalen wordt half februari opgestart en omdat dit handmatig gedaan wordt zal het enige tijd duren voordat die is afgerond. Mensen die op 5 maart nog niks hebben gehoord kunnen zich melden via annuleren@textielfestival.nl.

Online-uitzendingen

Het STIDOC-bestuur vindt het heel spijtig dat deze beslissing genomen moest worden maar vindt de gezondheidsrisico’s voor alle deelnemers te groot. Wel wil het bestuur nog steeds graag een positieve afronding geven aan alle voorbereidingen voor het festival door de prachtige textielwerken die daarin zijn ontstaan online aan iedereen te laten zien.

Berichten over de datum waarop de online-uitzendingen zullen plaatsvinden volgen t.z.t. op de websites van het TextielFestival (https://www.textielfestival.nl/), die van de textielverenigingen en op de Textielplatform website (https://www.textielplatform.nl/).

 

Regio vergadering maar dan anders

Wat was het leuk om elkaar even te zien

Elk jaar in februari komen de regiovertegenwoordigers bij elkaar  voor de regiovergaderdag om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Op 8 februari 2020 was dat nog het geval, maar dit jaar konden we natuurlijk niet met z’n allen gezellig naar de Schakel in Nijkerk komen. Gelukkig biedt ZOOM in tijden van corona de oplossing. Met z’n dertigen vulden we het scherm van de computers en i-pads, zelfs zo dat je niet iedereen in 1 keer kon zien. Soms liet de techniek ons een beetje in de steek, een van de deelnemers kon de camera niet werkend krijgen, maar we konden haar wel horen gelukkig. En een aantal was gewoon gezellig bij elkaar op bezoek (1 bezoeker mag) en zaten met z’n tweeën op gepaste afstand voor het scherm!

Enthousiasme

Er is veel enthousiasme binnen de groep om te kijken wat we op korte termijn kunnen gaan organiseren voor onze trouwe bezoekers van de regiodagen. Hoe en wat gaan we nu uitzoeken in kleine groepjes en dan hopen we dit voorjaar nog iets te kunnen aanbieden. Maar in welke vorm dat wordt is nog een grote vraag. En een ding is zeker, aan het enthousiasme van de regiovertegenwoordigers zal het niet liggen!

Weer normaal

We gaan ervan uit dat we volgend jaar weer gewoon zullen vergaderen met z’n allen. Inclusief een lunch en een aantrekkelijk middagprogramma. Maar wie weet houden we een aantal gewoontes wel vast. Zouden we dan zo aan ZOOM gewend zijn dat we nog steeds onze hand opsteken als we iets willen zeggen? Wie weet!

Zijn de kaarten ook te koop ?

Deze vraag is vaak aan ons gesteld. Via Facebook of via een mail naar het secretariaat.

Tot nu toe was het antwoord: “Nee, de kaarten worden verkocht via de regiodagen en op beurzen en tentoonstellingen waar het Quiltersgilde met een informatiestand staat”.

MAAR vanaf vandaag kan het wel. Omdat er al zolang geen regiodagen zijn en we al bijna een jaar niet meer op een beurs of tentoonstelling hebben gestaan, willen gedurende deze bijzonder periode de kaarten via de website te koop aanbieden.

 

Hoe kan ik kaarten bestellen ?

Klik op bijgaande link en dan kom je op de pagina “Kaarten“. Deze pagina is ook te zien in het menu bovenin, en in het hamburgermenu voor de tablet en telefoon.

 

Daar zie je 5 sets met kaarten. We verkopen de kaarten in de samenstelling zoals je die daar ziet. Klik op setje en je ziet de andere kaarten die erin zitten.

Je kunt een of meerdere set kiezen en in je winkelmandje plaatsen. Dan kun je afrekenen via Mollie.
Wij krijgen bericht van de bestelling en 1 x per week gaan de bestellingen de deur uit.
Ook nu veel servicepunten voor verzending niet open zijn, kan dit wel. Het gaat hier tot en met 3 sets om verzending van briefpost.

Hoe worden deze kaarten gemaakt ?

De quilts op de kaarten, zijn gemaakt door leden van het Quiltersgilde. Regelmatig wordt er een keuze gemaakt uit quilts.
Hoe trots kun je zijn als jouw quilt hiervoor uitgekozen is?
De fotograaf van het Quiltersgilde maakt meestal een speciale foto, die geschikt is om te gebruiken.
Er is altijd een foto van de totale quilt en een foto van een mooi detail. De kaarten zijn dubbelzijdig, gedrukt op mooi papier. De binnenkant is blanko, dus voor alle gelegenheden geschikt.
De kaarten worden verkocht op de regiodagen en op beurzen en tentoonstellingen. Normaal is de eerste presentatie van een nieuwe serie op de Algemene Tentoonstelling of de Tentoonstelling voor Miniatuurquilts.

Het Quiltersgilde is ook in deze Coronatijd steeds weer op zoek  naar manieren om de verbinding met onze leden en met belangstellenden ‘warm’ te houden.
Onze vernieuwde website (vanaf september 2020) biedt ons ook meer mogelijkheden om de op een andere manier toch service mogelijk te maken. Wij blijven deze mogelijkheden onderzoeken en uitbouwen.

Omdat we nu betalen via de website introduceren, kunnen we ook in de toekomst bepaalde activiteiten direct afrekenen.
Dat maakt alles weer een stukje makkelijker.

 

Marjolein van der Eijk en Liesbeth Wessels

Extra voor onze leden: besloten gedeelte op de website

Vandaag is een feestelijke dag.

Iets waar we al een hele tijd achter de schermen aan gewerkt hebben, samen met de websitebouwer, is eindelijk ‘live’!! Het heeft veel voeten in de aarde gehad, ZOOM sessies, mails heen en weer, maar het besloten gedeelte voor leden is een feit.

In deze bijzondere tijd, waar we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten is ons verenigingsblad Quiltnieuws een waardevol communicatiemiddel met onze leden. Hier schreef Inge van Koningsveld gisteren al over in haar blog bericht. Maar naast Quiltnieuws willen we andere mogelijkheden hebben om wat extra’s te bieden aan onze leden. Dit kunnen we nu doen door het plaatsen van patronen, filmpjes en uitdagingen in een besloten ledengedeelte.

Hieronder staat een uitgebreide handleiding om een account aan te maken. De PDF is ook te downloaden en eventueel uit te printen als hulpmiddel.

 

We hopen dat onze leden en toekomstige leden heel veel plezier zullen gaan beleven aan deze uitbreiding. Een meerwaarde van het lidmaatschap!

 

Uitleg om in te loggen

Per 1 december hebben we een besloten gedeelte op de website dat alleen toegankelijk is voor de leden van het Quiltersgilde. Om in te kunnen loggen, dien je eenmalig een account aan te maken. Daarna kun je inloggen met je e-mail adres en je wachtwoord. Hieronder volgt een beschrijving van het aanmaken van een account en het inloggen in de website. Je kunt de beschrijving ook hier downloaden.

Kom je er, ondanks de uitgebreide uitleg hieronder, niet uit?

Stuur dan een mail naar: webmaster@quiltersgilde.nl  vermeld daarin je email adres en telefoonnummer en leg uit wat je niet lukt en waar je bent blijven steken.

Het aanmaken van een account voor leden van het Quiltersgilde gaat op de volgende manier:

STAP 1:

Klik op deze link (hierbij opent een nieuw tabblad met een pagina van het Quiltersgilde): https://www.quiltersgilde.nl/inloggen/

Je krijgt nu het scherm te zien zoals op de onderstaande foto. Hier kun je jouw lidnummer invullen en jouw postcode. Klik dan op de knop met “Inloggen” eronder.

 

Na het invullen van de correcte gegevens kom je weer op deze pagina terug (onderstaande foto links). Nu zie je het bericht dat je lidnummer en postcode zijn gevonden in de administratie. Je wordt nu gevraagd om je e-mail adres in te voeren in de velden onder het bericht. Er wordt om een herhaling van het e-mail adres gevraagd om eventuele fouten bij het invoeren te voorkomen. Klik daarna op de knop “Maak account”.

Ook nu kom je weer op deze pagina terug. Maar nu zie je het bericht dat het account is aangemaakt (bij de blauwe pijl op de rechter foto hieronder).

 

 

 

Stap 2:

Kijk nu in je mailbox voor een e-mailbericht van het Quiltersgilde. Mocht je het bericht niet in je mailbox vinden, kijk dan even in je spambox. Bedenk dat het soms wel even kan duren voordat het bericht in je mailbox terecht gekomen is. Klik op de blauwgekleurde link in het bericht. Je komt nu op de website terecht waar je een wachtwoord kunt opgeven.

Je kunt nu akkoord gaan met het wachtwoord dat het systeem voor jou bedacht heeft (hier: y^gLYRXjBN….). Als je hiermee akkoord gaat, dan hoef je alleen op “Wachtwoord opnieuw instellen” te klikken (zie foto links onder). Vergeet niet om je wachtwoord ergens op een veilige plek te bewaren.

Je kunt ook zelf een ander wachtwoord instellen door in het veld te typen waar nu de suggestie voor het nieuwe wachtwoord staat. Verwijder dan het voorgestelde wachtwoord met de backspace of delete knop en vul zelf een nieuw wachtwoord in. Het systeem geeft daarbij suggesties hoe je een “sterk” wachtwoord kunt maken (zie foto rechts onder). Klik op wachtwoord opnieuw instellen.

 

Je wachtwoord is ingesteld, en je kunt nu inloggen! Klik op de knop Inloggen (in het blauw op de foto links onder). En log nu in met het door jou opgegeven e-mail adres en wachtwoord (foto rechts onder).

 

 

Volgende keer inloggen

Als je de volgende keer vanaf de website van het Quiltersgilde inlogt, dan kun je de rode knop gebruiken (alleen desktop pc). Op een tablet of telefoon kun je via het menu naar het tabblad “Voor leden” en daar inloggen.

Nu hoef je natuurlijk geen account meer aan te maken, want dat heb je al. Je kunt nu bij de blauwe pijlen inloggen met je e-mailadres en je wachtwoord.

 

Wachtwoord vergeten?

Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, dan kun je klikken op “Wachtwoord vergeten?” (in het blauw op de foto hierboven). Je komt dan op een pagina waar je je e-mailadres kunt opgeven. Gebruik dan natuurlijk wel het e-mail adres waarmee je je account hebt aangemaakt, want anders wordt je e-mail adres niet herkend.

 

 

Vervolgens zie je onderstaand bericht.

 

In je mailbox verschijnt het bericht “Aanvraag voor wachtwoordherstel voor Quiltersgilde” (zie foto links onder). In dit bericht wordt je aangesproken met je lidnummer, maar dat is helaas iets waar we niets aan konden veranderen. Dit is een standaard instelling. Vervolgens kun je klikken op “Klik hier om het wachtwoord opnieuw in te stellen”. Dan krijg je het schermpje te zien zoals op de foto rechts onder. Hier kun je je nieuwe wachtwoord opgeven.

 

Mijn account

Tot slot wil ik het account nog laten zien. Als je bent ingelogd, kun je de pagina “VOOR LEDEN” bekijken. Hier zie je bovenaan “mijn account”.

 

Indien je ingelogd bent, en je klikt op “Mijn account” dan krijg je de informatie te zien die in je account is opgeslagen, namelijk je naam en e-mail adres. Je kunt hier ook je wachtwoord wijzigen, indien je dat zou willen. Ook het e-mail adres kan hier gewijzigd worden. Maar deze wijziging geldt alleen voor het Quiltersgilde account en niet voor de ledenadministratie of de Nieuwsbrief. Tot slot kun je hier ook uitloggen door op “Uitloggen” te klikken.