Afmelden als lid


  • Met dit formulier zeg je het lidmaatschap van het Quiltersgilde op.
    Opzegging moet gebeuren voor 1 oktober van het lopende jaar.
  • De gegevens die je met dit formulier opgeeft, worden verwerkt in onze ledenadministratie.
    Wil je meer lezen over hoe wij omgaan met Privacy ? Gebruik deze link: privacy-policy

    * betekent verplicht invullen voor een juiste verwerking