Beleid

Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording afgelegd over het beleid van het afgelopen jaar en er wordt een beleidsplan voorgelegd voor het komende jaar of jaren. Dit jaar heeft de Algemene Ledenvergadering op 21 april 2022 plaats gevonden. Je kunt alle stukken vinden op het besloten deel van de website.

Mocht je vragen hebben over de Algemene Ledenvergadering, dan kan je die richten aan: secretariaat@quiltersgilde.nl

Huishoudelijk Reglement en Statuten

Onze Statuten kun je hier downloaden om te lezen.

Het Huishoudelijk Reglement is hier te downloaden.

Privacy

Het document kan hier gelezen worden of hieronder gedownload

Document Privacy Policy

Hierin staan alle afspraken over hoe wij met privacy omgaan. De nieuwste versie is van september 2020.