Modern Quilt Guild (MQG)

Het MQG is in Amerika ontstaan ​​uit de bloeiende online gemeenschap van moderne quilters en hun verlangen om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Het Modern Quilt Guild werd in oktober 2009 in Los Angeles opgericht. Via blogs en internet verspreidde het nieuws zich snel over het plezier dat de leden met elkaar hadden en al snel begonnen overal gildes op te duiken.

Het Modern Quilt Guild heeft meer dan 14.000 leden en meer dan 200 gildes over de hele wereld.

Het Quiltersgilde is aangesloten bij het in Amerika gevestigde Modern Quilt Guild. Dit geeft onze leden de mogelijkheid om gratis lid te worden van het  Modern Quilt Guild.  Met dit lidmaatschap kun je gebruik maken van alle faciliteiten, die het MQG biedt: nieuwsbrief, patronen, webinars.

Onder de naam QuiltersgildeMQG wil het Quiltersgilde Nederlandse quilters, die zich herkennen in deze moderne manier van quilten bijeen brengen, met de bedoeling dat zij samen activiteiten organiseren, elkaar stimuleren en van elkaar kunnen leren.