Educatie

Het Quiltersgilde vervult een rol bij overdragen van kennis over patchwork en quilten aan de leden. Educatie is ook een onderdeel van het beleidsplan.

Dit gebeurt tijdens de regiodagen en  in de Meet& Greet dagen modern quilten, traditioneel quilten en art quilten.

Het bestuur heeft in het verleden een samenwerkingsverband gehad met Hawar en is zich nu aan het beraden op toekomstige samenwerkingsverbanden, cursussen en andere vormen van educatie.