Regiodagen

Wil je naar één of meerdere regiodagen?

Lees onderstaand bericht dan even door.

Heb je hier nog vragen over, dan kun je een mail sturen naar

Marjolein van der Eijk, Regiocoördinator

marjolein.vandereijk@quiltersgilde.nl

Bericht aan alle bezoekers van de regiodagen

Op 14 september jl. was de laatste Corona persconferentie. Daarin werd duidelijk dat de 1,5 meter regel met ingang van 25 september a.s. wordt losgelaten. Hierdoor kunnen wij onze leden meer (veilige) bewegingsvrijheid geven tijdens deze dagen.

Daarvoor in de plaats komt de Coronacheck, een controle aan ‘de poort’. Wat betekent dat voor onze regiodagen dit najaar? Na onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat ook wij (helaas) deze controle moeten gaan uitvoeren. Alle (horeca)gelegenheden waar wij de regiodagen houden, zijn hiertoe verplicht op straffe van een boete als zij dit niet nakomen.

Omdat het een landelijke regel betreft, wordt op alle locaties van de regiodagen op dezelfde manier gecontroleerd. Het Quiltersgilde is immers verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van onze leden op deze dagen.

Wat houdt dat in?

1 : Je bent gevaccineerd, de QR code op je telefoon of op papier wordt gescand

2 : Je bent gevaccineerd maar je hebt geen QR code: je brengt je vaccinatiebewijs mee

3 : Je bent genezen van Corona en hebt een coronaherstelbewijs van minder dan 180 dagen oud

4 : Je bent niet gevaccineerd maar je hebt een negatieve Coronatest van de GGD niet ouder dan 24 uur

5 : Je hebt in alle gevallen een geldig legitimatiebewijs bij je

6 : Bij klachten blijf je thuis, we moeten ook voor elkaar zorgen, in dat geval krijg je je inschrijfgeld retour.

Op deze manier hopen we met elkaar veilige en gezellige regiodagen te kunnen organiseren, we hebben er lang genoeg op moeten wachten!

Bestuur Quiltersgilde

Aanmelding regiodagen najaar 2021

Hier vind je een overzicht van de regiodagen.

Hoe ziet een Regiodag eruit?

Een Regiodag is een dag vol gezelligheid. Quilters kijken er naar uit en vinden het leuk om elkaar te ontmoeten en een dag lang bezig te zijn met hun hobby. De zaal is aangekleed met quilts en er is ook altijd een quiltwinkel uitgenodigd waar druk gekeken en gekocht wordt.

Er wordt een Show and Tell gehouden. De deelnemers die dat willen komen naar voren om eigen quilts te laten zien waar ze wat bij willen vertellen. Altijd een geslaagd onderdeel van de dag.

Nog een vast onderdeel is een lezing en/of een workshop. Een lezing heeft altijd direct- of indirect met quilten te maken. Een workshop is bedoeld als uitdaging om iets nieuws te leren. De les is zo opgezet dat iedereen kan meedoen, beginnend – of gevorderd quilter.

Na inschrijving voor een regiodag kun je in de uitnodigingsbrief vinden welke materialen je voor de workshop nodig hebt.

Sommige regio’s hebben de lunch geregeld met de zaalverhuurder, in andere regio’s zorgt ieder voor een eigen lunch. Dit staat ook altijd op de uitnodiging vermeld.

Welke regio ?

Er zijn 18 regio’s verdeeld over het land. Je kunt in je eigen regio een Regiodag bezoeken, maar je mag ook naar andere regio’s gaan. Leuk om eens bij de buren te kijken!

Een introducee is altijd welkom om een keer mee te komen en kan dan beslissen om lid te worden.

De Regiodagen worden altijd goed bezocht, gemiddeld per jaar door 3000 leden en ca. 200 introducés.

Meer informatie bij  regiocoördinator: Marjolein van der Eijk.

Aanvullende informatie

Op dit moment worden in 13 regio’s verspreid over het land regiodagen voorbereid voor het najaar. Deze evenementen waarbij onderling contact, van elkaar leren en gezelligheid zeer belangrijke elementen zijn, kunnen volgens ons niet georganiseerd worden met inachtneming van 1,5 meter afstand onderling. Bovendien vindt het bestuur de gezondheid van onze leden en onze medewerkers erg belangrijk. Het risico dat tijdens één van onze activiteiten een besmetting zou kunnen plaatsvinden willen wij uitsluiten. We zijn wel op zoek naar nieuwe mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven.