Quiltersgilde Online

Het Quiltersgilde is online erg actief.
De website van het Quiltersgilde is een belangrijk communicatie middel voor de vereniging. Wekelijks publiceren we op verschillende dagen blogberichten over uiteenlopende onderwerpen. Alle informatie over activiteiten, tentoonstellingen en ander nieuws van de vereniging kun je lezen op onze site.

Het Quiltersgilde is ook actief op de Sociale Media. Vooral op Facebook en Instagram.

Het meest actief zijn we op Facebook. We hebben een officiële zakelijke pagina en enkele groepen onder ons beheer. Hierbij een opsomming van de diverse groepen om eens een kijkje te nemen.

Officiële pagina van het Quiltersgilde https://www.facebook.com/quiltersgilde/

QuiltersgildeBEE https://www.facebook.com/groups/quiltersgildebee/

ArtQuilten in beeld https://www.facebook.com/groups/ArtQuilteninbeeld/

QuiltersgildeMQG https://www.facebook.com/groups/QuiltersgildeMQG/

Mysteriequilt Quiltnieuws https://www.facebook.com/groups/mysteriequiltnieuws/

Quiltersgilde Uitdaging https://www.facebook.com/groups/quiltersgildeuitdaging/

Je kunt ons ook volgen op Instagram  Instagram account @quiltersgilde_nl

Voor degenen die niet van Facebook houden nog even dit: je kunt een account zo inrichten dat je niet zichtbaar bent, maar wel mee kunt kijken naar alle dingen die op Facebook te zien zijn. Kijk hiervoor op de volgende link.

https://www.facebook.com/help/167941163265974