Algemene Ledenvergadering 20 april 2024, De Schakel in Nijkerk

Afgelopen zaterdag vond in De Schakel in Nijkerk de Algemene Ledenvergadering 2024 plaats. Het moment voor het bestuur om verantwoording af te leggen aan de leden over het afgelopen jaar 2023.

De eerste leden druppelen binnen en worden ontvangen met een kopje koffie / thee en iets lekkers en zoeken een plaatsje in de zaal. Hier ligt ook het foto jaarboek 2023 ter inzage. Een feest van herkenning.

In dit blogbericht nemen wij jullie met name mee in de onderwerpen met besluitvorming.

 

De vergadering

Om 10.30 uur opent Marjolein van der Eijk als waarnemend voorzitter de vergadering. Inge van Koningsveld is wegens gezondheidsredenen niet aanwezig. Er zijn 51 leden aanwezig, 6 bestuursleden en 2 aspirant bestuursleden.

 

 

Besluitvormende agendapunten

De notulen worden paginabewijs doorgenomen en worden ongewijzigd vastgesteld. Dit zelfde geldt voor het jaarverslag.

 

De jaarrekening 2023 wordt toegelicht door Henriette Balten, penningmeester, door middel van een duidelijke presentatie. De kascommissie, bestaande uit Jannie de Breuk en Jeanette Broer, heeft de rekening en verantwoording van het bestuur onderzocht en heeft verslag uitgebracht van haar bevindingen. Zij stelt voor het bestuur decharge te verlenen. Hiermee wordt ingestemd. Voor 2024 bestaat de kascommissie uit Jeannette Broer en Anneke Westland. Eerste reserve is Antoinette Versteeg en als tweede reserve meldt zich Marijke Drost.

De begroting 2024 is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van januari 2024. Henriette licht de begroting toe. Ondanks de kostenstijgingen is voorgesteld de contributie niet te verhoging gezien de reserves. De leden zijn verheugd over dit voorstel en stemmen in.

Naar aanleiding van de begroting worden diverse vragen gesteld met name gericht op het reduceren van kosten. De kosten worden nauwlettend in de gaten gehouden en uitgaven worden vooraf kritisch bekeken.

 

 

Er zijn twee wijzigingen voorgesteld in het huishoudelijk reglement

Het betreft artikel 4.7 het akkoord gaan met een samenstellingsverklaring in plaats van een goedkeurende verklaring. Een accountantsverklaring is voor het Quiltersgilde niet nodig.

Artikel 5.7, wie de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt is niet tot bestuurslid her- / benoembaar wordt vanwege leeftijdsdiscriminatie geschrapt.

Met beide wijzigingen wordt ingestemd.

Per 20 april 2024 treden de bestuursleden Gerrie Schoonebeek (secretaris) en Rose-Anne de Haan (public relations) af. Het bestuur stelt Yvonne van der Sluis voor als nieuwe secretaris en Conny Dienske voor de functie van public relations.

Sylvia Jansen treedt volgens rooster af en heeft zich herkiesbaar gesteld.

Met de benoemingen wordt ingestemd.

Zilveren patches

 

 

Als je drie jaar bestuurslid bent ontvang je een zilveren patch. Zaterdag zijn deze mooie onderscheidingen door Marjolein van der Eijk uitgereikt aan Sylvia Jansen en Henriette Balten. Gerrie Schoonebeek heeft de zilveren patch uitgereikt aan Marjolein van der Eijk. Tijdens de medewerkersdag ontvangen medewerkers bij een vijfjarig jubileum de zilveren patch.

Toekomstbestendig maken van het Quiltersgilde

Om het Quiltersgilde toekomstbestendig te maken is de Sesam academie, experts die zich vrijwillig inzetten op het gebied van bestuurlijke- en organisatorische vraagstukken, gevraagd mee te denken. Er is een oproep aan de leden gedaan via de nieuwsbrief en blogberichten om zitting te nemen in de commissie Dynamiek. Samen met de Sesam academie buigen zij zich over dit onderwerp. De commissie bestaat uit acht leden, Marianne Martens, Ine Jansen, Joke van de Kracht, Marina Brito de Campos, Jeanette Broers en Jantien van de Brug. Twee leden konden door omstandigheden niet aanwezig zijn: Jet Vervloed en Bettien Meuris. Na de lunch hebben de aanwezige commissieleden zich samen met twee heren van de Sesam academie, Kees van Harten en Rob van Schaik teruggetrokken voor een eerste bijeenkomst. Wij worden ongetwijfeld binnenkort bijgepraat over de eerste ontwikkelingen.

Middagprogramma

 

 

Na de lunch heeft Nina Melching van de Dutch Atique Button Society een interessante lezing gehouden over de historie van knopen.

 

Conny Dienske

1 antwoord
 1. Antonia Hönigsberger zegt:

  Zou het ook mogelijk zijn om in het buitenland mee te doen aan de werkjes ?
  Ik ging altijd naar de regio dag zuid holland zuid .
  Misschien door de regio . Waar je altijd kwam . ?
  Lieve groet uit Oostenrijk.
  Tegen de Portokosten

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *