Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording afgelegd over het beleid van het afgelopen jaar en er wordt een beleidsplan voorgelegd voor het komende jaar of jaren. Dit jaar vindt de Algemene Ledenvergadering op 20 april 2024 plaats. Je kunt vanaf 17 maart alle stukken vinden op het besloten deel van de website (eerst inloggen).