Algemene Ledenvergadering 2022

Verantwoording

De Algemene Ledenvergadering is een belangrijke jaarlijkse gebeurtenis voor het bestuur van het Quiltersgilde. Op dat moment legt het bestuur verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid en vraagt aan de leden toestemming voor het toekomstig beleid. Gelukkig kan de Algemene Ledenvergadering dit jaar weer fysiek plaatsvinden op donderdag 21 april 2022 in Nijkerk.

Jaarstukken

Op het besloten deel van de website zijn een aantal belangrijke stukken te vinden (je moet wel eerst inloggen). De penningmeester verzorgt het financieel jaarverslag en de begroting voor 2022. De begroting dient te worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. De kascommissie heeft inmiddels de kans gehad om de boekhouding te controleren. Het jaarverslag geeft inzicht in wat er het afgelopen jaar allemaal is gedaan. Het beleidsplan geeft aan welke activiteiten het bestuur in de komende 3 jaar gaat ontwikkelen.

Dit jaar hebben we ook een voorstel voor nieuwe statuten en een aangepast huishoudelijk reglement. Vanwege de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen worden alle verenigingen verplicht op termijn in de statuten vast te leggen hoe te handelen ingeval van ontstentenis en tegenstrijdige belangen van bestuursleden. Omdat we deze aanpassingen toch moeten opnemen, hebben we de hele statuten en het huishoudelijk reglement goed bekeken en wat overige aanpassingen gedaan.

Het lijkt misschien “saai”, maar de statuten zijn ook voor de leden van belang. Zo kunnen de leden controleren of het bestuur volgens de statuten te werk gaat.

Lunch en middagprogramma

De lunch die wordt aangeboden wordt over het algemeen gewaardeerd en geeft gelegenheid tot bijpraten.

Het middagprogramma wordt verzorgd door Gert van Raalten met een presentatie van zijn eigen gevarieerde quilts.

Je kunt je nog opgeven tot 1 april 2022. Dat kan met behulp van een formulier dat je kunt vinden op het besloten deel van de website (eerst inloggen).

Wij hopen je te mogen verwelkomen.

Inge Schoonderwoerd, voorzitter Quiltersgilde

 

 

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.