Algemene Leden Vergadering 6 april 2023

Afgelopen donderdag heeft onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in Nijkerk. Met meer dan 45 aanwezigen waren er voldoende aanwezigen om te kunnen vergaderen.

 

Opening en terugblik

Inge van Koningsveld, onze voorzitter, heette iedereen welkom en nam het jaar 2022 met ons door: aanwezigheid op beurzen, de Regiodagen, de Meet&Greet Modern, de Round Robin. De enquête die verstuurd was onder de leden bracht informatie over de aanwezigheid op de Regiodagen en/of de Meet&Greet bijeenkomsten. Het resultaat is dat het elkaar mooi aanvult: wie naar een Regiodag gaat, komt over het algemeen niet op een Meet&Greet en andersom. Op de medewerkersdag zijn zelfportretten gemaakt door de medewerkers, die tijdens de Algemene Tentoonstelling te zien zijn in Nijkerk.

Aantal leden

Gelukkig zijn we een levendige en actieve vereniging, maar we moeten wel de werkelijkheid onder ogen zien dat ons ledenbestand afneemt. De  aanwezigen werden meegenomen in de  getallen: in januari en februari veel nieuwe leden erbij mede door de Steekproeverij. Een aantal leden zijn overleden en een aantal heeft opgezegd.

Er volgt een discussie over hoe dit goed te ondervangen. Eén kansrijk idee is om bij de jeugd te beginnen door bv een project op school. De basis van deze plannen moet goed zijn en om daarvoor te zorgen  meldden zich een aantal dames die zich hierover willen buigen. Wordt dus vervolgd!

Financiën

Onze penningmeester maakte aan de hand van de cijfers duidelijk dat onze vereniging financieel gezond is. Een verhaal dat merkbaar indruk maakte op de aanwezigen. De kascommissie werd bedankt voor het nazien van deze cijfers. De accountant, ingehuurd door het Quiltersgilde, had de jaarrekening al eerder goedgekeurd. Ook de begroting voor dit jaar werd door de aanwezigen goedgekeurd.

Aan de leden werd gevraagd hun goedkeuring te verlenen aan een voorstel voor een verhoging van de contributie voor onze 206 buitenlandse leden, waarbij met name  de veel hogere portokosten een belangrijke rol speelt. De vergadering stemde hiermee in. En daarmee werden de, zoals de penningmeester aangaf, “meest spannende 10 minuten van het jaar” voor haar positief afgesloten.

Verkiezing

Aangezien er geen tegenkandidaten aangemeld waren, en met instemming van de aanwezige leden, is bestuurslid Marjolein van der Eijk herkozen. Dit jaar zijn er geen andere bestuursleden bij gekomen of afgetreden.

 

Going round in circles

’s Middags gaf Herma de Ruiter een lezing over ‘Going round in Circles’. Ze is een zeer onderhoudende verteller en iedereen hing aan haar lippen.


Over haar belevenissen met breigarens in Italië, een van de plaatsen waar ze haar prachtige werken ten toon mocht stellen. Menig dame vergaapte zich aan de voorbeelden die ze had meegebracht. Een interview met Herma de Ruiter kun je ook nalezen in Quiltnieuws 147 van maart 2021.

 

 


Round bobbin challenge

Herma gaf ook uitvoering uitleg over de Round Bobbin Challenge, een initiatief georganiseerd door het Zwitserse quiltersgilde “patCHquilt” vanwege hun 35-jarig bestaan. Meer hierover kun je lezen op onze site: De Round Bobbin Challenge – Quiltersgilde.

Bobbins zijn nog verkrijgbaar op onze stand tijdens de Patchwork & Quilt dagen in Rijswijk.

We kregen allemaal een klein cadeautje van Herma en na een kopje thee en gezellig bijpraten met de buurvrouw of oude bekenden, ging iedereen weer naar huis: de regenachtige avondspits was eigenlijk de enige steek die je op die dag liever had laten vallen. Alle aanwezigen bedankt.

Marjolein den Oudsten

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *