Resultaten vragenlijst regiodagen

Tijden veranderen (en soms heel snel)

Plotseling was daar 3 jaar geleden de Corona crisis. Dat betekende voor het Quiltersgilde dat alle sociale activiteiten, zoals de regiodagen, ineens moesten worden  stop gezet. Daarna was het een tijdje twijfelen. Wel organiseren, maar het kon toch niet doorgaan…. Toch maar niet organiseren, maar het had achteraf wel gekund…. Net toen de tijden iets minder onzeker begonnen te worden, begon de oorlog in Oekraïne en de daaraan gerelateerde problemen zoals de sterk gestegen benzine-, voedsel- en energieprijzen. Al deze gebeurtenissen hebben hun impact gehad op de activiteiten die het Quiltersgilde organiseert. We merken bijvoorbeeld dat de animo voor het bezoeken van regiodagen wat lijkt af te nemen. Tegelijkertijd zien we ons geconfronteerd met gestegen kosten van bijvoorbeeld zaalhuur en consumpties. We hebben daarom besloten om ons rechtstreeks tot onze leden te wenden en hen te vragen naar hun wensen en ideeën over de regiodagen. Ook niet-leden waren welkom om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bevatte naast vragen over de regiodagen ook vragen over de Meet & Greet dagen, omdat zij een aanvulling zijn op de regiodagen. De resultaten over de meet & greet dagen zullen we een volgende keer publiceren.

 

De resultaten – de kenmerken van de respondenten

De vragenlijst is ingevuld door 1644 respondenten. Hiervan is het overgrote deel lid van het Quiltersgilde, namelijk 1622 leden (99%). De meesten (62%) zijn al langer dan 7 jaar lid van het Quiltersgilde. Omdat maar zo weinig niet-leden de vragenlijst hebben ingevuld, zal ik in de rest van de tekst steeds over leden schrijven en niet over respondenten.

Op de vraag welke type quilter men is, gaf bijna de helft van de leden (48%) aan dat zij zichzelf beschouwen als traditionele quilter. Iets meer dan een derde (38%) vindt dat zij niet in een specifiek quilt hokje passen. Bijna 8% van de leden noemt zich een moderne quilter. De resterende 7% beschouwt zichzelf als een art quilter.

 

De ervaring met de huidige regiodagen

Iets meer dan een derde (35%) heeft nog nooit een regiodag bezocht. Ongeveer een kwart bezoekt minder dan 1 keer per jaar een regiodag en nog een kwart ongeveer 1 keer per jaar. Zestien procent gaat vaker dan eenmaal per jaar naar een regiodag.

Nog nooit geweest

Aan de leden die nog nooit naar een regiodag zijn geweest, is gevraagd wat hen tegen houdt om een regiodag te bezoeken. Deze vraag had meerdere antwoord mogelijkheden. De meest gegeven antwoorden waren “Het is te ver” (20%) en “Ik heb geen tijd” (19%). Zo’n 15% van de respondenten vindt de inhoud van een regiodag niet interessant. De kosten spelen voor bijna niemand een rol.

 

 

Wel geweest

Aan degenen die wel eens naar een regiodag zijn geweest, is gevraagd wat zij over het algemeen leuk vinden aan een regiodag. Het contact met de andere deelnemers wordt daarbij het vaakst genoemd (79% van de leden gaf dit antwoord). Ook de “show and tell” (75%), het maken van een werkje (63%) en de lezing (60%) zijn gewaardeerde onderdelen. Bij de open antwoorden komt ook de aanwezigheid van de winkel naar voren als belangrijk element van een regiodag.

Op de vraag wat men minder leuk vindt aan een regiodag, gaf 35% van de leden aan het reizen minder leuk te vinden. Sommige leden waarderen het maken van een werkje wat minder (20%). Een paar aandachtspunten die bij de open antwoordmogelijkheid naar voren komen zijn: de drukte, het parkeren en het feit dat het voor nieuwe deelnemers soms moeilijk is om contacten te leggen met bestaande groepjes deelnemers.

De vragenlijst bevatte een specifieke vraag over de lunch.  Uit de antwoorden bleek dat veel leden de lunch wel belangrijk vinden, omdat het voor hen onderdeel is van het “dagje uit”. Maar aan de andere kant geven veel leden aan dat het geen probleem is om de lunch (deels) zelf mee te nemen. Op die manier zouden de kosten van de regiodag laag gehouden kunnen worden. Dit komt ook tegemoet aan de wens van sommige leden die bijvoorbeeld een speciaal dieet gebruiken (glutenvrij, vegetarisch, etc. ) en die sowieso hun eigen lunch meenemen.

 

 

De wensen voor toekomstige regiodagen

Deze vragen konden door iedereen beantwoord worden, ook als je nog nooit naar een regiodag bent geweest.

De eerste vraag ging over wat men over het algemeen belangrijk vindt aan een regiodag. Hierbij scoorde de lezing het hoogst; 60% van de leden gaf aan dit heel belangrijk te vinden. Ook de afstand (niet te ver) vond men heel belangrijk. Maar aan de andere kant vond men de aanwezigheid van goed openbaar vervoer bij de locatie niet zo belangrijk; 35% van de respondenten vond dit heel belangrijk, maar 27% vond het helemaal niet belangrijk. Ongeveer de helft van de leden gaf aan een pakketje met een werkje belangrijk te vinden. Ook de kleinschaligheid van een regiodag vindt ongeveer de helft van de leden belangrijk.

De volgende vraag ging over hoe ver men bereid was om te reizen voor een regiodag. Het antwoord dat het meest werd genoemd (door 45%), was tussen de 30 en 45 minuten. Zeventig procent van de leden vond dat een regiodag tussen de 15 en 30 Euro mag kosten. Hierover was men dus behoorlijk eensgezind. De meeste respondenten zouden ofwel ongeveer eenmaal per jaar (44%), ofwel ongeveer twee maal per jaar (37%) een regiodag willen bezoeken.

Tot slot is gevraagd of Corona op dit moment een reden was om geen regiodagen te bezoeken. Dit gold voor 11% van de leden die de vragenlijst hebben ingevuld.

Hoe nu verder?

Dit zijn slechts de eerste resultaten van de vragenlijst. De antwoorden op de open vragen worden op dit moment gelezen en verwerkt. In de nabije toekomst zullen we meer informatie geven over wat we geleerd hebben op basis van de resultaten. En over wat dat betekent voor de organisatie van de regiodagen.

 

 

2 antwoorden
  1. Tonny Hönigsberger zegt:

    Dank voor deze Mail.
    Voor mij was de steekproeverij een heerlijk project . Omdat ik niet naar regio dagen kan . Misschien zijn dat er meer . Die ook in het buitenland wonen .
    Nogmaals dank .

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *