Belangrijk bericht regiodagen

Bericht aan alle bezoekers van de regiodagen

Op 14 september jl. was de laatste Corona persconferentie. Daarin werd duidelijk dat de 1,5 meter regel met ingang van 25 september a.s. wordt losgelaten. Daarvoor in de plaats komt de Coronacheck, een controle aan ‘de poort’. Wat betekent dat voor onze regiodagen dit najaar? Na uitvoerig onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat ook wij (helaas) deze controle moeten gaan uitvoeren. Alle (horeca)gelegenheden waar wij de regiodagen houden, zijn hiertoe verplicht op straffe van een boete als zij dit niet nakomen. Anderzijds hebben onze leden volledige bewegingsvrijheid tijdens deze dagen waar ontmoeting en gezelligheid centraal staan.

Wij vragen begrip voor deze situatie die van overheidswege is opgelegd en betreuren het dat sommige leden zich hierdoor buitengesloten voelen. Wij hopen van harte dat deze wet van tijdelijke aard is, zodat wij iedereen weer zonder toegangscontrole mogen begroeten.

 

Wat houdt dat in?

1 : Je bent gevaccineerd, de QR code op je telefoon of op papier wordt gescand

2 : Je bent gevaccineerd maar je hebt geen QR code: je brengt je vaccinatiebewijs mee

3 : Je bent genezen van Corona en hebt een coronaherstelbewijs van minder dan 180 dagen oud

4 : Je bent niet gevaccineerd maar je hebt een negatieve Coronatest van de GGD niet ouder dan 24 uur

5 : Je hebt in alle gevallen een geldig legitimatiebewijs bij je

6 : Bij klachten blijf je thuis, we moeten ook voor elkaar zorgen, in dat geval krijg je je inschrijfgeld retour.

 

Op deze manier hopen we met elkaar veilige en gezellige regiodagen te kunnen organiseren, we hebben er lang genoeg op moeten wachten!

Bestuur Quiltersgilde

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.