Berichten

Vragenlijst vervolg

Weet je nog?

De maand maart gebruikten wij als vereniging om veel te weten te komen over de wensen en behoeften van quilters. Leden en niet-leden vulden de vragenlijst in en zetten ons daarmee flink aan het werk. Inmiddels hebben we de antwoorden gerubriceerd, in categorieën ingedeeld en een aantal acties geformuleerd. Middels een aantal brainstormbijeenkomsten zullen we de acties verder concreet gaan invullen en bepalen welke prioriteiten we gaan stellen. Daar zijn heel wat bomen over op te zetten de komende maanden.

 

 

Vragen aan onszelf

Om de duizenden reacties enigszins behapbaar te maken hebben we vijf vragen aan onszelf geformuleerd:

  • Hoe kunnen we onze huidige leden behouden;
  • Op welke wijze zijn én blijven we interessant als vereniging voor alle quilters;
  • Hoe kunnen we ons aanbod aan activiteiten verbeteren;
  • Welke nieuwe technieken/stromingen/richtingen zijn er nog om te verkennen;
  • Hoe bereiken we potentiële nieuwe leden.

De antwoorden die uit de vragenlijst zijn gekomen zijn daarbij uiteraard leidend. Dat geeft immers inzicht in de wensen en behoeften van quilters. Daarmee zijn de antwoorden op de eerste drie vragen redelijk  snel te vinden. Het is dan ook logisch dat we daarmee zijn gestart. Als hoofdredacteur van Quiltnieuws is het mijn taak om dat te vertalen naar de inhoud van ons ledenmagazine Quiltnieuws. Binnen de redactie hebben we gekeken naar ‘laaghangend fruit’. Met andere woorden, acties die we snel en zonder kosten konden nemen. Zo hebben we meer uitleg gegeven bij termen en buitenlandse woorden. Veel mensen zijn in de coronatijd begonnen met quilten en hebben behoefte aan meer uitleg. Kleine werkjes zoals van Gerda de Jong worden erg gewaardeerd. Leuk om mee te nemen als je (weer) op bezoek gaat bij een quiltvriendin. Daarnaast hebben we de behoefte aan boekrecensies opgepakt. Dat wordt een terugkerend item en als je tips hebt voor een boek dan horen we dat graag.

 

Input leden en gastredacteurschap

Behalve de acties die we zelf kunnen bedenken, hebben we ook behoefte aan feedback, ideeën en artikelen van onze leden. Een leuk artikel over een bijzonder project, een zelfbedacht patroon of klein werkje of een tip over iets waarover we kunnen schrijven. Het is allemaal welkom, immers, Quiltnieuws is een blad voor en door leden van het Quiltersgilde. Daarnaast zijn we op het idee gekomen van een gastredacteurschap. Per nummer willen we een van de leden uitnodigen om een aantal pagina’s in te vullen naar eigen idee. Met onderwerpen, quilts, personen, patronen, evenementen die jou boeien. Uiteraard met ondersteuning van de redactie en onze fotograaf. We hebben maar vier nummers per jaar dus niet iedereen kan hiervoor uitgenodigd worden. Maar we zouden het leuk vinden als we een beginnende quilter, een moderne quilter, een art quilter en iemand die al heel lang meedraait in de wereld van Patchwork en quilten kunnen vragen als gastredacteur. Dus ben jij die persoon of weet je iemand die je hiervoor wil voordragen? Laat het ons dan weten via redactie@quiltersgilde.nl

Inge van Koningsveld

Vragenlijst succesvol gesloten

Dank jullie wel!

Vanaf 26 februari tot 22 maart was er gelegenheid om onze enquête/vragenlijst in te vullen. Via verschillende kanalen hebben we een oproep gedaan om dat te doen. Een blogbericht, een mail via onze ledenadministratie, een nieuwsbrief en via onze website. Er is enthousiast op onze oproepen gereageerd en veel quilters hebben de vragenlijst ingevuld. Ruim 3200 keer!! Dit overtrof al onze verwachtingen! We willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar moeite en tijd.

Felicitaties

We hebben 5 prijswinnaars uit alle respondenten getrokken. Zij hebben inmiddels hun prijs ontvangen. We willen ze hier graag nogmaals feliciteren:

Mevr. J Steensma-Wieling, Baukje de Beer-de Vries , Marion Wouda, Josje Jansen  en Annet van Loosbroek

 

Resultaten evalueren

Natuurlijk kost het nog wat tijd, voordat we alles op een rijtje gezet hebben. Maar een aantal zaken springen er wel uit.

De respondenten

De enquête is ingevuld door 3267 respondenten in de periode tussen 26 februari en 22 maart 2021. Meer dan de helft van de respondenten (55%) heeft de vragenlijst ingevuld naar aanleiding van de verstuurde e-mail en iets meer dan een derde (34%) op basis van de nieuwsbrief. De reacties die direct via de website zijn verlopen, zijn ver in de minderheid (1%). Verreweg de meeste respondenten (95%) geven aan lid te zijn van het Quiltersgilde; slechts 176 respondenten (5%) zijn geen lid.

Wat voor quilter ben jij?

Allereerst werd gevraagd als welk type quilter men zich beschouwde. Hierbij kon gekozen worden uit de mogelijkheden Modern, Art en Traditioneel. Ook was er de mogelijkheid om aan te geven dat men niet in één van de genoemde hokjes paste. Zevendertig procent van de respondenten gaf dat laatste antwoord. Bijna de helft van de respondenten (46%) noemt zich een traditioneel quilter; Modern en Art zijn beiden goed voor ongeveer 8%.

Welke activiteiten bezoekt u?

Ongeveer twee derde van de respondenten (68%) bezoekt met enige regelmaat Quilt- en textieltentoonstellingen en/of textiel- en quiltbeurzen (65%). Bijna de helft (46%) bezoekt een quiltclub of een quiltbee. Met enige regelmaat worden ook textiel- en quiltmusea (39%) en textiel- en quiltworkshops bezocht (37%). De regionale ledendagen scoren ook relatief hoog met 36% van de respondenten die aangeeft hieraan deel te nemen. Wat minder vaak bezocht worden de Meet & Greet dagen en de quiltweekends (beiden 7%). Slechts vier procent van de respondenten bezoekt geen enkele van de genoemde activiteiten.

Waarvoor gebruikt u het internet?

Vervolgens is gevraagd voor welke doeleinden men het internet gebruikt bij de quiltactiviteiten. Tachtig procent van de respondenten gebruikt het internet om inspiratie op te doen (bv via YouTube of Pinterest). Daarnaast gebruikt iets meer dan de helft van de respondenten (54%) het internet om informatie op te zoeken over quilt evenementen. Contact met andere quilters komt op de derde plaats; iets meer dan een derde van de respondenten (36%) geeft aan dat dit voor hen een reden is voor het gebruik van internet bij hun quiltactiviteiten. Zestien procent van de respondenten gebruikt het internet om feedback te krijgen op hun werk. Tot slot geeft zes procent van de respondenten aan dat zij het internet gebruiken voor digitale Quiltbee’s. Acht procent van de respondenten maakt geen gebruik van het internet voor hun quiltactiviteiten.

Aansluiting activiteiten

De Algemene Tentoonstelling wordt het meest interessant gevonden; meer dan 80% van de respondenten vindt deze activiteit (heel) interessant. Ook het Quiltnieuws (73%) en de Nieuwsbrief (70%) worden door de overgrote meerderheid van de respondenten interessant gevonden. De website (60%) en de tentoonstelling miniatuurquilts worden iets minder (heel) interessant gevonden, maar nog steeds door meer dan de helft van de respondenten. Voor de regionale ledendagen (40%), de bibliotheek (29%) en de Meet & Greet themadagen is de minste belangstelling (19%).

Een grote klus

De antwoorden en opmerkingen van de open vragen gaan we de komende tijd doornemen en categoriseren. Daarna gaat het bestuur de koppen bij elkaar steken om de resultaten te vertalen naar acties die we moeten gaan nemen. Via de gebruikelijke kanalen houden we iedereen op de hoogte van de stappen die we gaan zetten. Veranderen doe je niet zo maar, dat is een lang proces. En we nemen jullie allemaal mee op deze reis.