Disclaimer Quiltersgilde

Quiltersgilde streeft naar een zo actueel mogelijke website.  Ondanks  inspanningen kan de informatie op deze website onvolledig of onjuist zijn. Hiervoor  aanvaardt Quiltersgilde  geen enkele aansprakelijkheid. Alle informatie, waaronder ook producten of diensten, wordt op deze website aangeboden zonder enige vorm van garantie, plicht tot levering/nakoming en/of aanspraak op juistheid.

Quiltersgilde behoudt zich het recht voor (aangeboden) informatie, producten of diensten te weigeren, te wijzigen, te verwijderen.Ook kan informatie zo nodig aangepast worden en  opnieuw geplaatst zonder enige voorafgaande mededeling. Quiltersgilde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of inbreuk die kan ontstaan via bijdragen, advertenties, hyperlinks waarnaar op de website wordt verwezen.
Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van  gelinkte pagina’s. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, een link te weigeren, of te verwijderen.

Tijdens alle door ons georganiseerde evenementen kunnen sfeerfoto’s gemaakt worden, waarop bezoekers soms herkenbaar zijn. Deze foto’s kunnen gebruikt worden op onze website, sociale media en in Quiltnieuws. Door onze evenementen te bezoeken ga je hiermee akkoord.
Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Quiltersgilde is het niet toegestaan tekst, foto’s, quilts of ontwerpen die gepubliceerd zijn op de website te gebruiken, verveelvoudigen en/of openbaar te maken in welke vorm dan ook.

Behoudens oorspronkelijk beschermd auteursrecht van een rechthebbende is de inhoud van de website het intellectuele eigendom van Quiltersgilde.
Mededelingen van adverteerders, persoonlijke bijdragen (waartoe worden gerekend illustraties en foto’s) komen, behoudens het recht van wijziging of weigering door Quiltersgilde, geheel voor rekening en aansprakelijkheid van de aanbrenger/maker.