Statuten

Onze statuten zijn hier te downloaden.

Afschrift Akte Statutenwijz. Ver. Quiltersgilde d.d. 05-12-2014