SYMBIOSE, Kant ontmoet Papier

SYMBIOSE, Kant ontmoet Papier

Een internationale tentoonstelling met werk van Experikant (NL), KantelinK (B) en Deutsches Klöppelverband (D), papierkunst van Herman Coppus (NL), Bob Matthysen (B)
en Sabine Jacobs (D) en leden van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst.

Het hoofdthema is moderne kant

De kantklosgroepen gaan uit van de traditionele kantklostechnieken en zoeken naar nieuwe wegen. Het levert verrassende 3D objecten op.
• Herman Coppus heeft een geheel eigen beeldtaal ontwikkeld met aandacht voor kleur, ritme en lichtwerking.
• Bob Matthysen werkt met zelf geschept papier en een droogtechniek waardoor de bijzondere vormen ontstaan.
• Sabine Jacobs bouwt constructieve ruimtelijke en luchtige sculpturen van draad en papier.
• De Nederlandse Vereniging voor Papierkunst toont tijdens hun jubileumjaar papierknipsels met het thema ‘Mens en dier’.

Geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur.
Voor overige informatie zie https://www.museumdekantfabriek.nl