Regiodag Limburg

Regiodag Limburg

Datum: Vrijdag 4 november 2022

Plaats: Cultureel Centrum De Spil, Maasbracht

Kosten: € 17,00 (incl. lunch); niet leden € 22,00 (incl. lunch)

Bankrekening: NL93 RABO 0399 0738 41 t.n.v. Quiltersgilde inzake Limburg

Adres: Quiltersgilde regio Limburg, Steenweg 15, 6447 BN Merkelbeek.
E-mail: regio-limburg@quiltersgilde.nl

Sluitingsdatum: 14 oktober 2022