Regiodag Utrecht

Regiodag Utrecht

Datum: Dinsdag 31 oktober 2023

Plaats: Muziekgebouw de Samenklank, Bikkersweg 86, Bunschoten

Kosten: € 15,50 [incl. lunch]; niet leden € 20,50 [incl. lunch]

Bankrekening: NL21 RABO 0399 0737 79 t.n.v. Quiltersgilde inzake Utrecht

Postadres: Quiltersgilde regio Utrecht, Sweelinckstraat 7, 3752 HK Bunschoten.
E-mail: regio-utrecht@quiltersgilde.nl

Sluitingsdatum: 14 oktober 2023

 

De regiodag Utrecht is vol, je kunt helaas niet meer inschrijven voor deze regiodag.