Regiodag Utrecht

Regiodag Utrecht

Datum: Dinsdag 8 maart 2022

Plaats: Muziekgebouw de Samenklank, Bikkersweg 86, Bunschoten

Kosten: € 14,50; niet leden € 19,50 [incl. lunch]

Bankrekening: NL21 RABO 0399 0737 79 t.n.v. Quiltersgilde inzake Utrecht

Postadres: Quiltersgilde regio Utrecht, Waterhoen 8, 3752 ZJ Bunschoten.
E-mail: regio-utrecht@quiltersgilde.nl

Sluitingsdatum: 22 februari 2022