Regiodag Noord-Brabant Oost

Noord-Brabant Oost

Datum: Woensdag 30 maart 2022

Plaats: MFA de Meander, Meanderplein 1, 5271 GN Sint-Michielsgestel

Kosten: € 18,00; niet leden € 23,00 [incl. lunch]

Bankrekening: NL43 RABO 0399 0738 68 t.n.v. Quiltersgilde inzake Noord-Brabant Oost

Adres: Quiltersgilde regio Noord-Brabant Oost, Populierenstraat 18, 5271 NX Sint-Michielsgestel
E-mail: regio-noord-brabant-oost@quiltersgilde.nl

Sluitingsdatum: 16 maart 2022

Er geldt een maximum van 70 deelnemers, inschrijving op volgorde van aanmelding.