Regiodag Noord-Brabant Oost

Regiodag Noord-Brabant Oost

Datum: Woensdag 23 november 2022

Plaats: MFA de Meander, Meanderplein 3, 5271 GN Sint-Michielsgestel

Kosten: € 19,00 [incl. lunch]; niet leden € 24,00 [incl. lunch]

Bankrekening: NL43 RABO 0399 0738 68 t.n.v. Quiltersgilde inzake Noord-Brabant Oost

Adres: Quiltersgilde regio Noord-Brabant Oost, Populierenstraat 18, 5271 NX Sint-Michielsgestel
E-mail: regio-noord-brabant-oost@quiltersgilde.nl

Sluitingsdatum: 9 november 2022.

Maximum 80 deelnemers. Bij overschrijving komt er een wachtlijst op volgorde van aanmelding.