Oldeberkoop – Galerie Hawar; Expositie FreeTex Taal en Teken

FreeTex bestaat uit een groep vrouwen die allemaal een rijk textielverleden hebben en die houden
van experimenteren en vrije toepassing van allerlei textiele werkvormen.
Ze zoeken graag de grenzen op van wat ze al kennen en kunnen en kijken of er achter die grenzen
vernieuwing te vinden is.

De leden van FreeTex maken heel verschillend werk vanuit heel verschillende ambities en artist
statements. De samenwerking levert kruisbestuiving en inspiratie op en gezamenlijk onderzoek naar
vraagstukken op het gebied van compositie, beeldtaalelementen, originaliteit en de verwerking
ervan in textiele kunst. Soms is er een gezamenlijk project dat kan leiden tot een expositie.

Het thema Taal en Teken is ontstaan na een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
Daar zie je heel duidelijk hoe in alle beschavingen gezocht is naar manieren om met elkaar op schrift
te kunnen communiceren en om informatie door te kunnen geven aan volgende generaties. Er zijn
door onze voorouders uit de hele wereld creatieve oplossingen gevonden om Taal vast te leggen in
Tekens en die tekens geven -naast de menselijke betekenis die ze hebben- vaak ook nog een prachtig
beeld te zien.

De leden van FreeTex vestigen in deze expositie de aandacht op verschillende samenlevingen die
voor ons nog steeds betekenis hebben. Daarnaast is er ander werk van hen te zien.

FreeTex heeft de volgende leden:
Henriet Bovenkerk, Janine Franssen, Roelien van der Greft, Pieternel Hol, Eike Klous, Marjo van der Leeuw, Lisette van Til en Ineke Wessels

De Galerie is open op vrijdag en zaterdag van 13 tot 17 uur.