Nijkerk – De Schakel: Algemene Ledenvergadering 2024

Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 april a.s. aanvang 10.30uur. Ontvangst vanaf 10.00uur.
Een dag in het jaar waar het bestuur verantwoording aflegt aan de leden.

Na de huishoudelijke vergadering wordt er door het Quiltersgilde een lunch aangeboden.
Het middagprogramma wordt verzorgd door Nina Melching van de Dutch Antique Button Society.

Je bent van harte uitgenodigd!
Aanmelden via secretariaat@quiltersgilde.nl of via de website: www.quiltersgilde.nl – algemene-ledenvergadering

De stukken staan op het ledengedeelte van onze website. (Eerst inloggen)