Een terugblik op 2021

door het bestuur

Wat een jaar hebben we gehad! Alweer een jaar dat helaas voor een groot deel in het teken stond van de Corona pandemie. Hieronder blikken de leden van het bestuur terug op hun Quiltersgilde jaar 2021.

Inge Schoonderwoerd – Voorzitter

Als ik terugdenk aan het afgelopen jaar als voorzitter dan ga ik als eerste nog even terug naar maart 2020. Corona maakte toen haar entree en we moeten opeens de regiodagen in het voorjaar afzeggen. Vol goede moed dachten we dat dit tijdelijk was maar tot op heden is Corona niet weg te denken uit ons dagelijks leven en ons verenigingsleven. Elkaar ontmoeten is niet meer zo vanzelfsprekend en dat levert nieuwe uitdagingen op. Digitaal vergaderen was een uitkomst maar is toch heel wat lastiger dan elkaar zien. Ondanks alle beperkingen blijf ik positief kijken naar het verenigingsleven en ben ik trots op onze vrijwilligers en op onze leden die ons trouw zijn gebleven.

Gerrie Schoonebeek – Secretaris

Als secretaris van het Quiltersgilde zie ik met gemengde gevoelens terug naar 2021. Er is achter de schermen heel veel gedaan, ook door mij als secretaris, maar dat is voornamelijk veel mailverkeer en activiteiten via zoom geweest. Mailverkeer tussen bestuursleden, maar ook de leden van het Quiltersgilde, die nu veel meer vragen via de mail stellen. Dat deden jullie anders op vergaderingen waar je lijfelijk bij aanwezig bent of tijdens ontmoetingen bij beurzen en tentoonstellingen. Dat heb ik gemist, de toevallige ontmoetingen, de leuke gesprekken het bewonderen van de mooie quilts van dichtbij. Maar dat gaat hopelijk veranderen in 2022.

Wat wel gelukt is, maar niet bij iedereen, is leden in contact brengen met een bee of buddy. Er is al een start gemaakt met een (voorlopig) digitale Artgroep en er zijn ook leden gewezen op een bee bij hen in de buurt. Daar waar het nog niet is gelukt was de afstand te groot of er had zich nog geen bee gemeld die openstaat voor nieuwe leden. Nu snappen we ook wel dat dat in deze tijd wat lastiger is, maar het gaat goed komen. We blijven positief denken en kijken naar wat wel mogelijk is. Ik wens iedereen fijne feestdagen.

Henriëtte Balten – Penningmeester

Na al een tijdje te hebben meegelopen werd ik na de ledenvergadering van 22 april echt officieel penningmeester. Het inwerken werd noodgedwongen allemaal via zoom gedaan en pas op 6 mei heb ik mijn medebestuursleden voor het eerst “echt” gezien. Toen kwam ik er achter dat mensen er op het schermpje toch echt anders uitzien dan dat je met ze aan tafel zit. Mijn eerste periode penningmeester zijn was natuurlijk vreemd, omdat er eigenlijk geen ontmoetingen met andere vrijwilligers en leden plaats konden vinden en dan blijft het vrij afstandelijk en heb je nog geen vertrouwde contacten. Eindelijk, na de zomer kon ik iedereen ontmoeten op de medewerkersdag en mocht ik twee regiobijeenkomsten bijwonen. Omdat ik nog niet zo lang lid was, had ik dat niet eerder meegemaakt en het smaakt zeker naar meer. Ook de tentoonstelling in Rijswijk vond ik heel erg leuk. Ontmoeten blijkt toch echt belangrijk voor mij te zijn (ik zal wel niet de enige zijn) en gelukkig is dat in 2021, ondanks alles, toch een paar keer gelukt. Wat ik niet onvermeld wil laten, is mijn innige samenwerking met Ineke van de ledenadministratie, wij moeten uiteraard heel regelmatig met elkaar overleggen. Fijn is het dat de ledenadministratie heel goed draait en dat we afgelopen jaar heel veel nieuwe leden hebben mogen begroeten, ook dankzij het welkomstgeschenk dat Ineke zo uitstekend verzorgt.

 

Inge van Koningsveld – Hoofdredacteur Quiltnieuws

Quiltnieuws maart begon nog optimistisch. We hadden een heleboel afgemaakt in de lockdown periode, hadden het Zoomen onder de knie gekregen en waren optimistisch dat we snel weer over zouden gaan op een normaal leven. Hoe anders is dat gelopen. Voor de redactie van Quiltnieuws bleef het ‘roeien met de riemen die we hadden’. Dankzij de digitale techniek konden we toch communiceren, ideeën opdoen voor artikelen en in contact blijven met elkaar en onze lezers. We moesten het allemaal een beetje doen met de dingen die we in huis hadden. Het thema recycling, up-cycling en hergebruik van materialen dienden zich bijna ‘als vanzelf’ aan en zullen ook de komende tijd een blijvend thema zijn.

De vragenlijst die het Quiltersgilde uitzette onder quilters, gaf ook input aan de inhoud van Quiltnieuws. Als eerste Kleurenleer in drie delen, geschreven door Maaike Bakker, een toonaangevende quilter en bij velen bekend. Maar ook hadden we oog voor beginners en gaven we meer uitleg over de website van het Quiltersgilde. Meer ideeën en patronen is ook iets waar we aan werkten het afgelopen jaar. Daar hebben we ook de ruimte voor, omdat helaas het aantal adverteerders terug liep. Gemiddeld 10 pagina’s waar we er enkele jaren geleden nog 17 hadden. Zo heeft elk nadeel dan toch weer zijn voordeel.

De vaste rubrieken met onder andere Het portret, Prikbord en Verhaal achter de quilt lieten werk zien van leden. Al met al kijken we terug op een raar jaar waarin we maar eenmaal fysiek bijeen zijn geweest als redactieteam. Maar als hoofdredacteur kijk ik ook terug met trots op de inzet van de vrijwilligers die Quiltnieuws elk kwartaal weer mogelijk maken met 84 pagina’s bomvol lezenswaardige artikelen, informatie en nieuws. Een speciaal dankwoord aan alle gastredacteuren is hier eveneens op zijn plaats!

 

 

Marina Brito de Campos, Coördinator Bibliotheek /MTT/Modern Quilten

De eerste activiteit van modern quilten van 2021 is de online tentoonstelling van moderne quilts op het besloten deel van de website {hier te zien, maar alleen als je ingelogd bent}. De quilts, die oorspronkelijk tentoongesteld zouden worden in 2020 in Noord-Groningen zijn op deze manier toch voor de leden te zien en doen uiteindelijk ook mee aan het online quiltfestival van Noord-Groningen in het voorjaar van 2021. Dit jaar werden er maandelijks blogberichten over modern quilten geschreven door verschillende bloggers uit het hele land. En maandelijks verscheen er een nieuwsbrief over modern quilten. In Quiltnieuws verscheen voor het eerst een moderne mysterie quilt. De bibliotheek was dit jaar een hele dankbare bron van boeken, die door vele leden werden aangevraagd. In oktober vond tijdens de Patchwork en Quiltdagen de Tentoonstelling van Miniatuurquilts plaats, waar vele leuke en mooie mini’s te zien waren {hier te zien, maar alleen als je ingelogd bent}. Dit was, jammer genoeg, de enige tentoonstelling ‘in real life’ van 2021.

Marjolein van der Eijk – Coördinator regio’s/Artquilten/Kaarten

De regio’s

Inmiddels loop ik al weer even mee in het bestuur. Als Regiocoördinator, lid van de Art Quilt Commissie en verantwoordelijk voor het laten drukken en de verspreiding van de ansichtkaarten van Het Quiltersgilde heb ik een gevarieerd takenpakket. Ik kijk terug op een “valse start” want al vrij snel na mijn benoeming kwam Corona om de hoek kijken en werd alles anders dan anders. Dat betekende, vooral in het afgelopen jaar, dat heel veel digitaal georganiseerd werd.

Het begon met de Regiovergaderdag in februari. Er werd een vergadering via Zoom belegd. Dat was voor de meesten wel een beetje wennen, maar het ging toch goed. Wel mis je dan het persoonlijke contact wat dat soort dagen gezellig en waardevol maakt, maar praktisch gezien kan alles doorgaan. Behalve de regiodagen zelf, want dat kon echt niet met de anderhalve meter regel. Er werd daarom een digitale regiodag bedacht en georganiseerd, compleet met Show and Tell, een lezing en een werkje. De regiovertegenwoordigers van Zuid-Holland Zuid, Lia Baars en Nancy van Vuuren, stelden zich hiervoor beschikbaar en na een keer proefdraaien op de andere regiovertegenwoordigers als deelnemers kon het voor leden georganiseerd worden. Het was een hele klus, waar we met elkaar heel veel van geleerd hebben en met plezier op terugkijken.

In de zomer leek het erop dat de regiodagen van het najaar weer door konden gaan. Voorzichtigheidshalve konden de leden inschrijven zonder te betalen zodat bij afgelasting niet weer een enorme administratie nodig zou zijn om iedereen terug te betalen. Uiteindelijk leek het echt te gaan lukken. Het was dan ook flink teleurstellend dat het slechts 4 regio’s was gegeven om de dag te organiseren. Bij de anderen was het de locatie die het niet zag zitten met de handhaving van de regels of het gezonde verstand van de regiovertegenwoordigers zelf die de verantwoording niet konden en wilden nemen. Hoe dan ook, er is door alle regiovertegenwoordigers met groot enthousiasme georganiseerd, gewogen en gedaan wat mogelijk was in de huidige omstandigheden. Respect voor zoveel inzet en flexibiliteit!

Art Quilten

De Art Quilt commissie, bestaande uit Liesbeth Wessels, Pieternel Hol en mijzelf heeft in 2021 niet stilgezeten. Er is voor het eerst een Art Quilt wedstrijd georganiseerd. Omdat het nieuw is moet het wiel natuurlijk nog worden uitgevonden. Daar komt heel wat bij kijken, maar inmiddels loopt het goed en hebben we ook een ter zake kundige jury kunnen vinden. Het wachten is op de inzendingen van de leden! {dan kan hier}. In september werd een digitale inleiding door Marjolein van der Stoep georganiseerd. Er was veel belangstelling voor, meer dan honderd aanmeldingen. Omdat een aantal mensen toch niet hadden kunnen inloggen, is de opname van de inleiding, met toestemming van Marjolein, later nog een keer herhaald. Ook organiseerden we een Meet en Greet die in het nieuwe jaar op 5 februari gepland staat.

De kaarten

Dit jaar konden dan eindelijk de kaarten worden gedrukt van de quilts die waren gekozen uit de inzendingen van de laatste ATT. Eerder heb ik over dat proces een blogbericht geschreven , dat vind je hier. Alle regiovertegenwoordigers die op de medewerkersdag in Nijkerk aanwezig waren, hebben kaarten voor hun regiodagen meegenomen. Tijdens het eerste evenement waar het Quiltersgilde weer present was, de Patchwork- en Quiltdagen in Rijswijk, werden de kaarten voor het eerst gepresenteerd. Ze gingen als warme broodjes over de toonbank. Dat zegt iets over de afgebeelde quilts, maar zeker ook over de fotograaf, Harry Roelands , die daarvan heel mooie afbeeldingen en detailfoto’s had gemaakt. Al met al was het een bijzonder jaar waarin heel veel anders ging dan normaal. Dat maakte het op sommige momenten heel druk maar het geeft veel voldoening als het dan toch allemaal lukt.

 

Rose-Anne de Haan – Public Relations/Sociale media

Als iets zijn waarde wel heeft bewezen in het afgelopen jaar zijn het de sociale media. Of je het wilt of niet, in tijden dat we elkaar niet fysiek kunnen treffen, houden we contact via Facebook en Instagram. Onze verschillende Facebookgroepen worden door leden en niet-leden gebruikt om elkaar projecten te laten zien of advies te vragen over een stofje of een patroon. Het Quiltersgilde heeft het afgelopen jaar maandelijks een TOM gepresenteerd. TOM=Techniek van de maand. Een aantal basistechnieken werden uitgelegd voor beginnende quilters {hier te zien, maar alleen als je ingelogd bent}. Zo probeerden we het contact met onze leden en potentiele leden levendig te houden. En we horen van beginnende quilters dat ze dit erg waarderen.

Ons besluit om de nieuwsbrief maandelijks te gaan versturen was ook ingegeven door het feit dat we tussen het verschijnen van Quiltnieuws door het contact met onze leden willen verstevigen. We zien dat de nieuwsbrieven goed gelezen worden. En via de nieuwsbrief wordt de weg naar onze website weer gevonden. Sinds kort kijken we ook wat actiever wat we op ons YouTube kanaal aan bewegend beeld kunnen aanbieden. Hiermee gaan we wat intensiever aan de slag in het volgend jaar.

Sylvia Jansen – Webmaster

Voor de website was het afgelopen jaar – net als het jaar ervoor – een intensief jaar door de Corona pandemie. Het was een jaar van activiteiten op de website plaatsen die dan vervolgens later weer gewijzigd of helaas zelfs helemaal afgelast werden en weer van de website moesten worden verwijderd. Dat gold bijvoorbeeld voor de activiteiten in de agenda. Veel tentoonstellingen, beurzen en andere leuke uitjes werden naar een latere datum verplaatst of helemaal afgeblazen. De regiodagen is een ander voorbeeld. De formulieren voor alle regio’s klaargezet, de regiodagen in de agenda gezet, alle meldingen aangepast en weer aangepast … en … helaas veel ook weer moeten verwijderen; slechts enkele regiodagen konden uiteindelijk doorgang vinden.

Wat gelukkig wel altijd door kon gaan waren de blogberichten. Ondanks de beperkingen en de lock-downs was er nog genoeg te melden en te delen door onze vaste bloggers en gastbloggers. Zij lieten ons delen in hun mooie, inspirerende, enthousiaste, interessante en soms ook heel persoonlijke verhalen (hier te vinden). Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken om onze vaste bloggers en gastbloggers heel hartelijk te bedanken voor hun bijdragen! Zonder hen zou de website een heel stuk saaier zijn. Mijn dank gaat ook uit naar Monica van Leent-Bergkamp die er als vrijwillige webmaster zorg voor draagt dat de blogberichten en bijbehorende foto’s hun plekje krijgen op de website.

2 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *