Aanmelding regiodag Zuid-Holland zuid

Zuid-Holland zuid

Aanmelden voor de regiodagen is nog niet mogelijk. Wij beraden ons over het feit of de regiodagen kunnen doorgaan en zo ja op welke wijze binnen de geldende overheidsregels.

 

Zuid-Holland Zuid

Datum: Vrijdag 20 november en Zaterdag 21 november 2020

Plaats; ’t Manneke, Leeweg 33, Berkel en Rodenrijs

Kosten: € 17,00; niet leden € 22,00 (incl. lunch)

Bankrekening: NL84 RABO 0399 0738 09 t.n.v. Quiltersgilde inzake Zuid-Holland zuid

Adres: Quiltersgilde regio Zuidholland-Zuid, Julianalaan 25, 2641 HB Pijnacker

E-mail: regio-zuid-holland-zuid@quiltersgilde.nl

Sluitingsdatum: vrijdag 6 november 2020

X