Aanmelding regiodag Noord-Brabant oost

 Regio Noord-Brabant oost

Aanmelden voor de regiodagen is nog niet mogelijk. Wij beraden ons over het feit of de regiodagen kunnen doorgaan en zo ja op welke wijze binnen de geldende overheidsregels.

Datum: Woensdag 25 november 2020

Plaats: MFA de Meander, Meanderplein 1, 5271 GN Sint-Michielsgestel.

Kosten: € 17,00; niet leden € 22,00 (incl. Lunch)

Bankrekening: NL43 RABO 0399 0738 68 t.n.v. Quiltersgilde inzake Noord-Brabant Oost

Adres: Quiltersgilde regio Noordbrabant-Oost, Populierenstraat 18, 5271 NX St.Michielsgestel

E-mail: regio-noord-brabant-oost@quiltersgilde.nl

Sluitingsdatum: 11 november 2020

 

 

X