Cursus Quilten speciaal

Quilten Speciaal is een specialisatietraject en richt zich op docenten en topamateurs die experimenteel willen gaan werken in de lijn van art-quilts. Met deze cursus, die in het najaar van 2016 weer van start gaat, wil het Quiltersgilde docenten en ambitieuze quilters stimuleren tot eigen(tijdse) vormgeving.

De cursus Quilten Speciaal omvat 17 lesdagen van 10.00 – 16.00 uur  en vindt 1 x per maand op zaterdag plaats. Tijdens de vakantiemaanden zijn er geen lessen. Voor de start van de cursus wordt een introductiebijeenkomst gehouden. De cursus vindt plaats in het kantoor van het Quiltersgilde, Gildenstraat 3 te Nijkerk.

De cursus is opgebouwd rondom verschillende beeldaspecten. Accenten daarvan worden belicht in de lessen en de deelnemers worden aangemoedigd, via zelfstudie, hun kennis hierover te ontwikkelen. Iedere docent heeft een eigen aanpak. De docenten reiken middelen en methoden aan, waarmee de cursisten zelf aan de slag moeten gaan. Van de cursisten wordt verwacht dat zij nieuwsgierig zijn en willen leren. De inhoud en het eigen vertrekpunt van de deelnemers is belangrijk. Aan reflectie op eigen werk en dat van mede- cursisten wordt uitgebreid aandacht geschonken in de werkbesprekingen tijdens de cursusdagen.

  • De doelstelling van Quilten Speciaal luidt als volgt:
  • ontwikkelen van een eigen handschrift;
  • verhogen van het kwaliteitsniveau quilten, waarbij kleur, vorm en oppervlaktebewerking centraal staan;
  • vergroten van de kennis over textiel in eigen en andere culturen, die moet leiden tot toepassing in eigentijdse vormgeving;
  • kennis nemen van andere vormen van kunst die moet leiden tot nieuwe inzichten.

De cursus wordt begeleid door de volgende docenten, afkomstig uit diverse kunstdisciplines, ook niet-specifieke textieldisciplines:

Van de deelnemers wordt gevraagd:
Te zoeken naar verdieping, ontplooiing, creatieve impulsen en een eigen vormgeving; bereidheid de verworven kennis te verspreiden; Belangstelling te hebben voor kunst en met name voor textiele kunst; o.a. door het bezoeken van musea en van eigentijdse tentoonstellingen. Toegang te hebben tot internet, zodat het werkproces digitaal kan worden vastgelegd. Dit houdt tevens in deelname aan een besloten blog, waarop de cursisten en docenten elkaars werk kunnen zien en beoordelen. Artikelen te lezen die besproken worden tijdens de cursusdagen en als aanvulling dienen op de cursussen. Deze artikelen worden aangeboden via de reader. Lid te zijn van het Quiltersgilde.
De kosten voor de cursus bedragen € 835.- eventueel te betalen in twee termijnen.

Selectie
Doorslaggevend voor deelname aan deze cursus is aantoonbare ervaring op textielgebied, met name als quilter [tentoongesteld werk, gevolgde cursussen en workshops, ervaring als lesgever, publicaties, gewonnen prijzen], een persoonlijke motivatie, waaruit uw belangstelling voor Quilten Speciaal blijkt. Wij verzoeken u enige foto’s van eigen werk mee te zenden. Wij kunnen 15 cursisten plaatsen, er zal een selectie- procedure plaatsvinden op basis van bovengenoemde criteria.

 

Quilten Speciaal 14 is thans vol.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Pin It on Pinterest

Shares
X