Beleid 2021

Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording afgelegd over het beleid van het afgelopen jaar en er wordt een beleidsplan voorgelegd voor het komende jaar of jaren.

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering digitaal te laten plaatsvinden en wel via het programma ZOOM. Dit is een gratis programma dat je kunt downloaden. Een instructie voor het gebruiken van Zoom kan je vinden bij de jaarstukken op het besloten ledengedeelte van de website. Hier kan je alle jaarstukken lezen en uitprinten. Je kunt je hier ook aanmelden voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering. Je dient dus wel in te loggen op het besloten ledengedeelte.

Een digitale vergadering verloopt anders dan een fysieke vergadering. Daarom krijg je, indien je je hebt aangemeld, uiterlijk 20 april 2021 een mail met een link om de vergadering bij te wonen en uitgebreide spelregels om de vergadering zo gedisciplineerd mogelijk te laten verlopen.

Vragen naar aanleiding van de jaarstukken ontvangen wij graag voor 15 april 2021 per email zodat wij deze goed voorbereid kunnen beantwoorden in de vergadering. Je vraag wordt alleen beantwoord tijdens de vergadering indien je zelf deelneemt aan de ZOOM-sessie. Zo niet dan krijg je per email je antwoord toegezonden.

Mocht je vragen hebben over de Algemene Ledenvergadering, dan kan je die richten aan: secretariaat@quiltersgilde.nl

Jaarstukken 2021

De jaarstukken zijn te vinden in dat deel van de website dat alleen toegankelijk is voor leden.
Als je lid bent, kun je de stukken inzien door in te loggen bij de knop Inloggen op de bovenste balk van de website of in het laatste deel van het menu.

Huishoudelijk Reglement en Statuten

Onze Statuten kun je hier downloaden om te lezen.

Het Huishoudelijk Reglement is hier te downloaden.

Privacy

Het document kan hier gelezen worden of hieronder gedownload

Document Privacy Policy

Hierin staan alle afspraken over hoe wij met privacy omgaan. De nieuwste versie is van september 2020.