Lid worden

11 maart - 2020

Wil je nog eens nalezen wat de voordelen van een lidmaatschap zijn ?

Dat kan hier.


Ledenwerfactie 2020

In 2020 hebben we een ledenwerf actie. Ieder nieuw lid ontvangt een welkomstpakketje. Lees meer over het patroon van de Kerstmysterie

 


Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Je kan lid worden per 1 januari . Ook is het mogelijk per juli lid te worden. Je betaalt dan voor het lopende jaar de helft van de contributie

Het verenigingsblad verschijnt in de eerste week van maart, juni, september en december.

Lid worden kan door:

  • een automatische incasso voor betaling af te geven door het aanmeldingsformulier in te vullen of
  • door het overmaken van de contributie (zie onder) op rekeningnummer BIC: RABONL 2U; IBAN: NL15 RABO 0138 6941 68 ten name van Quiltersgilde. Vermeld daarbij “nieuw lid” (inclusief begindatum 1 januari  of j juli), jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en land. Zodra de betaling ontvangen is, ontvang je het bewijs van lidmaatschap, met daarop jouw lidmaatschapsnummer.
  • door lid te worden, geef je het Quiltersgilde toestemming jouw gegevens gedurende het lidmaatschap te beheren en te gebruiken voor verenigingsdoeleinden.

Iemand anders lid maken kan door:

Het invullen van dit aanmeldingsformulier.

Contributie bedraagt voor 2020 per jaar:

voor leden met postadres in Nederland met automatische incasso € 24.
voor leden met postadres in Nederland zonder automatische incasso € 24 + € 2 administratiekosten = € 26.
voor leden met postadres in Europa met automatische incasso € 32.
voor leden met postadres in Europa zonder automatische incasso € 32 + € 2 administratiekosten = € 34.
voor leden met postadres buiten Europa met automatische incasso € 48.
voor leden met postadres buiten Europa zonder automatische incasso € 48 + € 2 administratiekosten = € 50.

Afmelden als lid

Bericht van beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 oktober  door de ledenadministratie te zijn ontvangen.

X