Hoe het Quiltersgilde omgaat met de nieuwe privacy – regels

Lees hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens

In de krant en op het journaal lees en zie je van alles over de nieuwe regels voor het omgaan met gegevens van mensen. Voor het Quiltersgilde geldt dat voor de gegevens van haar leden en haar vrijwilligers.
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de nieuwe regelgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De afgelopen maand hebben we heel goed gekeken wat er nog verbeterd kon worden om te kunnen voldoen aan de regels van de nieuwe privacywet. We hebben een privacy-statement geschreven dat ook online te lezen is. Hier vind je de link

Wat merk jij daarvan?

Bij aanmelding voor evenementen vragen we alleen die gegevens op, die we nodig hebben.
Voor een regiodag bijvoorbeeld vragen we alleen naam, lidnummer en mailadres op. Dat is nodig om te checken of je lid bent, en om je de uitnodiging te mailen. Adresgegevens worden niet meer opgevraagd.

Er is op donderdag 17 mei een speciale nieuwsbrief gestuurd vanwege de privacywet. Dit is nodig om alle ontvangers van onze nieuwsbrief te vragen om zich opnieuw in te schrijven. Zorg ervoor dat je op tijd reageert, anders ontvang je vanaf eind mei geen nieuwsbrieven van het Quiltersgilde meer.

Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, alleen waarvoor ze opgevraagd zijn.
Deelnemers van een dag of evenement krijgen dan ook geen deelnemerslijst meer.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Alle medewerkers die kennis nemen van persoonlijke gegevens hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

 

X