Algemene Ledenvergadering 3 september 2020

Laatste nieuws:

Naar verwachting zal het Coronavirus dit najaar nog steeds een stempel drukken op onze activiteiten. Daarom zijn alle ledenactiviteiten in het najaar geannuleerd.
Volgens onze statuten moeten we jaarlijks goedkeuring verkrijgen van de leden m.b.t. de jaarstukken en de benoeming van bestuursleden.  Wij willen daarom de Algemene Ledenvergadering laten plaatsvinden op donderdag 3 september, maar dan wel in een versoberde versie om zo veel mogelijk interactie te voorkomen en de 1,5 onderlinge afstand te handhaven. Daarom zullen de lunch en het middagprogramma geannuleerd worden.

Bij ontvangst wordt een kop koffie met wat lekkers geserveerd. Aanmelden kan tot 15 augustus 2020 via de website.

Voor de mensen die zich al aangemeld hadden, horen we graag of ze ook op 3 september komen. Graag een reactie per mail

 

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op donderdag 3 september 2020.


Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van het Quiltersgilde, te houden op donderdag 3 september 2020 in de 

De Opstandingskerk, Hoefslag 130, Nijkerk. (pas op de locatie is gewijzigd)

 

·         Agenda

·         Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

·         Jaarverslag 2019

·         Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020

·         Beleidsplan 2020-2022

 

Inschrijven voor de Algemene Ledenvergadering kan met dit FORMULIER.

 

 

 

 

 

 

X