Regiodag Veluwe-Noord

Regiodag Veluwe-Noord

Datum: Vrijdag 8 april 2022

Plaats: Zalencentrum Ermelo, 3851 ND Ermelo

Kosten: € 16,00; een introducee betaalt € 21,00 [incl. lunch]

Bankrekening: NL49 RABO 0399 0737 60 t.n.v. Quiltersgilde inzake Noord-Veluwe

Postadres: Quiltersgilde Noord-Veluwe, Ribespad 5, 3852 GL Ermelo

E-mail: regio-noord-veluwe@quiltersgilde.nl

Sluitingsdatum: 20 maart 2022