Regiodag Overijssel-Salland

Overijssel-Salland

Datum: 17 maart 2022

Plaats: Hervormd centrum Ommen, Ommen

Kosten: € 17,00; een introducee betaalt € 22,00  [incl. lunch]

Bankrekening: NL49 RABO 0399 0736 63 t.n.v. Quiltersgilde inzake Overijssel-Salland

Postadres: Quiltersgilde Overijssel-Salland, Deventerstraat 45, 8102 GA Raalte

Email: regio-overijssel-salland@quiltersgilde.nl

Sluitingsdatum: 1 maart 2022