Lid worden

Lid worden van het Quiltersgilde heeft de volgende voordelen:

  • ontvang je vier maal per jaar het tijdschrift Quiltnieuws;
  • kun je deelnemen aan twee tentoonstellingen van het Quiltersgilde met een eigen quilt;
  • krijg je korting op de toegangsprijs van deze tentoonstellingen;
  • kun je deelnemen aan de activiteiten van het Quiltersgilde zoals regiodagen, quiltweekend- en midweek en de cursus Quilten Speciaal;
  • leen je gratis boeken uit de bibliotheek van het Quiltersgilde

 


Kom naar een van de beurzen of tentoonstellingen waar het Quiltersgilde aanwezig is met een infostand. Meld je daar aan als nieuw lid en je krijgt van ons een extra cadeautje.
We zijn  in 2017 aanwezig op:

  • Handwerkdagen Rijswijk: 29/30 september 
  • Handwerk & Quiltdagen Nieuwegein: 23 t/m 25 november

 

 


 

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Je kan lid worden per 1 januari 2017.

Het verenigingsblad verschijnt in de eerste week van maart, juni, september en december.

Lid worden kan door:

  • een automatische incasso voor betaling af te geven door het aanmeldingsformulier in te vullen of
  • door het overmaken van de contributie (zie onder) op rekeningnummer BIC: RABONL 2U; IBAN: NL15RABO01386 94 168 ten name van Quiltersgilde. Vermeld daarbij “nieuw lid” (inclusief begindatum 1 januari 2017), jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en land. Zodra de betaling ontvangen is, ontvang je het bewijs van lidmaatschap, met daarop jouw lidmaatschapsnummer.
  • met het ondertekenen van dit formulier geef je het Quiltersgilde toestemming jouw gegevens gedurende het lidmaatschap te beheren en te gebruiken voor verenigingsdoeleinden.

 

Contributie
De contributie bedraagt per jaar:

– voor leden met postadres in Nederland € 22. Met ingang van 2018 wordt dit € 24.
– voor leden met postadres in Europa € 28. Met ingang van 2018 wordt dit € 32.
– voor leden met postadres buiten Europa € 45. Met ingang van 2018 wordt dit € 48.

Afmelden als lid
Bericht van beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 oktober door de ledenadministratie te zijn ontvangen.

Pin It on Pinterest

Shares
X