Extra Algemene Ledenvergadering 3 maart 2017

Extra Algemene Ledenvergadering 3 maart 2017

Het bestuur van het Quiltersgilde nodigt haar leden uit tot het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering, te houden op vrijdag 3 maart 2017 ten kantore van het Quiltersgilde, Gildenstraat 3 te Nijkerk.
Aanvang 11.00, ontvangst vanaf 10.30 uur – einde vergadering 12.00 uur

Agenda

 

1. Opening en welkom door de voorzitter

 

2. Aankoop pand Gildenstraat 3 te Nijkerk

Het bestuur verzoekt haar leden conform de statuten artikel 12.4 toestemming te verlenen voor de aankoop van het pand Gildenstraat 3 te Nijkerk, zijnde het kantoor van het Quiltersgilde, dat sinds 2010 gehuurd wordt.
De aankoopprijs bedraagt € 137,500,– kosten koper.

Reden voorstel: aankoop pand levert beduidende kostenbesparing op en verstevigt het eigen vermogen.
Zie bijgevoegde toelichting.

Tijdens de vergadering zal over dit voorstel gestemd worden, waarbij conform artikel 19.3 van de statuten bij een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen dit voorstel kan worden aangenomen.

 

3. Rondvraag en sluiting

 

Graag verneemt het bestuur uiterlijk maandag 27 februari of u de vergadering wilt bijwonen. U mag een ander lid machtigen uw stem uit te brengen, dat kan alleen als dat betreffende lid aanwezig is op de vergadering en deze volmacht voor de vergadering aan het bestuur overhandigt. U kunt de volmacht ook bij het secretariaat opvragen.

Uw aanmelding kunt u per email versturen aan: secretariaat@quiltersgilde.nl onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

Klik op de links voor de toelichting en de statuten.

U kunt hier de volmacht downloaden.


Comments

comments

Pin It on Pinterest

Shares
X